Visning av hur frikopplingen på de nya garageportarna fungerar

Uppdatering: Tiden på torsdag är nu bekräftad av garageportsexperten. Visning av frikopplingen sker på Torsdag kl 18.00 ute vid garagen.

På torsdag kommer vi visa hur frikopplingen fungerar på garageportarna ifall det är strömavbrott eller liknande. Jag har inte fått en bekräftad tid av garageportsexperten än men siktar på kl 18.00.