Asfaltentreprenaden v38 (19/9–23/9)

Information kring asfaltentreprenaden:
Under veckan som har gått man etablerat sig på platsen och börjat utföra VA- och markarbeten.
 
Nästa vecka (19/9–23/9) händer detta:
-Färdigställande av hårdgjorda ytor utanför hus 75
-Sättning av ny brunn utanför hus 77
– Koppling av stuprör på hus 71 (71D, 71E) – för detta behöver man utrymme för att kunna gräva, vänligen plocka undan eventuella saker som står vid er entré.
Se bifogad pdf för karta
information-for-v-38