Asfaltsentreprenaden v39

Info om asfalteringen

Under veckan som har gått har man börjat utföra VA- och markarbeten på etapp 1.
Man har bl.a. rivit upp asfalt, utfört en ny överbyggnad och kopplat stuprör.

Detta händer nästa vecka:
grävarbete i samband med:
-sättning av ny brunn utanför hus 77
-Sättning av inspektionsbrunnar

Man kommer i huvudsak att arebeta utanför adresserna 71, 73, 75 samt gångvägen mellan 75/77

information-for-v-39