Information Asfaltsentrepreanden v 48

Information från BCA för v 48:

Tack till er boende för att ni ordnat era häckar och hjälpt till att hålla fint!

Detta händer under denna vecka:

Vi fortsätter med VA arbete på etapp 3. Följande arbeten är planerade:
– Sättning av inspektionsbrunn
-Nytt grenrör på ledning
-Asfaltering av etapp 3 planerad 1 december

tänk på att man i samband med asfaltering lägger ut ett klister på ytorna-. Klistret är svårt att få bort från golv, så vi rekommenderar att man tar av skorna innan man går in och funderar ut en strategisk placering för ev. barnvagnar. Vita skor är heller inte att rekommendera då de kan missfärgas. Klistret kommer slitas bort från undersidan av skorna när man går på hårda beläggningar.