Information inför etapp 4 av asfalteringen

Information från BCA:

 

Nu närmar sig slutet för etapp 1, 2, och 3.

Då aasfaltering är beroende av milda temperaturer har man fattat beslut om att endast utföra VA- och markarbetena på etapp 4 under vintern och asfaltera under våren.

På parkeringen kommer vi bl.a. sätta en brunn, utföra ledningsarbete och förbereda för laddningsstationer.

Dessa arbeten kommer i viss mån påverka användningen av parkeringen.

Fr.o.m. onsdag 30/11 ber vi er att hålla nedan parkeringsplatser fria

Vi kommer efterhand att spärra av delar av parkeringen i samband med grävarbeten.
parkering-brf-bogesholm