Gårdagens styrelsemöte

Igår var det årets sista styrelsemöte.

Gång- och cykelvägen bakom 75- och 77-husen håller i dagarna på att då en ny grind ut mot Högalidsvägen. Både boende i vår förening och grannföreningen har haft synpunkter på att det förekommit obehörig trafik där.
Vi håller också på att ta in offerter på ljuspollare längs med vägen eftersom det är i stort sett kolsvart där. Både grind och pollare kommer att samfinansieras med grannföreningen.

Offert ska tas in för komplettering av dörröppnare/stängare till miljörummen. Dörrarna är tunga och befintliga dämpare är tröga (vilket de måste vara för att klara krafterna som blir när det blåser), och flera boende upplever problem att öppna och stänga dörrarna.

De som anmält trasiga fjärrkontroller kommer att få information via mejl (eller brevlåda om du inte lämnat mejladress) om hur utbytet ska ske. Garageportexperten har, som jag har förstått det, accepterat samtliga ärenden som garantiärenden.

Det beslutades också på mötet att ansvaret för fjärrkontrollerna som delades ut till garageinnehavarna, när vi fick de nya portarna, framöver ska ligga på den boende. Garantiärenden och införskaffande av nya fjärrkontroller hanteras framöver av den boende själv, genom kontakt med Garageportexperten i Malmö.