Information från styrelsemötet 2018-01-11

Vi beslutade följande:

– Belysning kommer att sättas upp längs med gång/cykelvägen mellan vårt område och 8:an, dvs längs baksidan av garage/skyddsrum och hus 75/77. Vår förening står för belysningen längs med garaget och skyddsrummet och grannföreningen stå för den andra halvan. Vi kommer att utföra vår del omgående och 8:an kommer att utföra sin del när de drar in fiber, vilket är på gång inom en snar framtid.

– Problemen med kondens på den övre luckan på vinden diskuterades. De som har problem måste felanmäla till Riksbyggen så att en kontroll kan göras. Problemorsaken måste först klarläggas innan lösning kan tas fram. Tills vidare är rekommendationen att den övre luckan hålls öppen när vindsluckan är stängd för att möjliggöra så mycket ventilation som möjligt kring vindsluckan.

-Värmeläckan, som gäckat föreningen i flera år, är nu tätad. Vi kommer att ha automatisk avluftning och påfyllning på i ytterligare en månad för att bli av med eventuell luft i värmesystemet. Därefter kommer vi under ytterligare en månad kontrollera trycket för att försäkra oss om att det inte finns ytterligare läckor. Därefter ska arbetet med injustering av radiatorerna påbörjas. Fel i injusteringen är det som gör att en del upplevt kalla radiatorer, och det är ett problem som vi haft i många år, men som nu förhoppningsvis ska kunna lösas.

– Ny grind in till området.
Bommarna in till området kommer att ersättas av en ny dubbelgrind med automatisk öppning/stängning (med samma tag-system som vi idag har till skyddsrummet). Liksom idag kommer gående/cyklister/barnvagnar/rullstolar att kunna passera utan att grinden behöver öppnas. Utseende och funktion är tänkt att vara välkomnande, men också markera att här tar bilvägen slut. Vi hoppas och tror att det kommer att minska obehörig trafik, samtidigt som det förenklar för behörig trafik.

– Under slutet av nästa vecka kommer det att ställas hit en container för blandat avfall. den kommer att stå här under en veckas tid. Inget vasst, stickande eller giftigt får ställas här. Containern kommer att sorteras manuellt av människor som vill ha en dräglig arbetsmiljö.