Kondens på vinden

Problemen med kondens på den övre luckan på vinden har diskuterats.
De som har problem måste felanmäla till Riksbyggen så att en kontroll kan göras. 
Tills vidare är rekommendationen att den övre luckan hålls öppen när vindsluckan är stängd för att möjliggöra så mycket ventilation som möjligt kring vindsluckan. Det är när den övre luckan luckan hålls stängd som det kondenserar på grund av temperaturgradienten som blir precis kring vindsluckan.