Kontroll av sina brandvarnare

I samband med att styrelsen nu har gått igenom bokslutet för år 2017 och överlämnat det till revisorerna för granskning inför årsstämman, så summerar vi också andra händelser under året.

Bland annat så lämnade vi ut batterier i december till de brandvarnare som föreningen försett varje lägenhet med (2st/lägenhet). Dessa tillhör föreningen och får inte tas ner eller flyttas utan föreningens medgivande.

Brandvarnarna ingår i föreningens lagstadgade systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Vid en brandskada kan det, i det fall det går att visa att skadan uppkommit, eller blivit större, på grund av en ickefungerande brandvarnare, resultera i att det ekonomiska ansvaret för återställandet, inte bara av det inre i den egna lägenheten (som alltid är bostadsrättshavarens ansvar) utan även av själva fastigheten, vilket också i allvarliga fall inkluderar grannarnas lägenheter. Detta innebär förstås enorma belopp för den enskilde. Det är därför förvånande att vi i december 2017 kunde konstatera att det var ungefär 30 boende (av totalt 78) som valde att inte hämta ut nya batterier till sina brandvarnare.

För din egen skull, kontrollera dina 2 st brandvarnare, och ersätt dåliga batterier (och montera upp nya brandvarnare ifall föreningens brandvarnare har plockats ner).
Nya brandvarnare kan hämtas ut gratis om du återlämnar din gamla trasiga. Ersättning av saknade brandvarnare bekostar du själv.

Slutligen; kom till föreningslokalen 1 december 2018 när vi delar ut nya batterier igen. Varje år.