Brandsyn i garagen – 2019-05-25 kl 08.00-10.00

Nu är det dags att göra brandsyn i garagen.
Garagen är hyresobjekt och föreningen är fastighetsägare. Styrelsen har en lagstadgad skyldighet att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Som ett led i detta kommer vi att se över användningen av garagen.
Liksom tidigare är det endast tillåtet att förvara takbox och en extra uppsättning däck i garaget.
Vid brandsynen vill vi därför inte se:
-kartonger
-cyklar
– stegar
– vägghängda skåp
-flaskor, burkar eller dunkar
-takbelysning som saknar skyddskåpa, dvs lampor som saknar glas-plastkåpa runtomkring lampan/lysröret
-trädgårdsredskap
-något som inte är en bil eller motorcykel