Värmepumplösning

Beställningen är nu lagd på installationen av värmepumpslösning. Arbetet kommer att påbörjas på tisdag i nästa vecka och anläggningen ska vara driftsatt före midsommar. Några kompletterande åtgärder kommer därefter att göras senast vecka 35.

Som ett resultat av installationen kommer 4 st värmepumpar att placeras på baksidan av gemensamhetslokalen, mellan altandörren och skorstenen.
Skorsten och pumpar kommer senare att hägnas in för att minska risken för små och stora nyfikna fingrar.