Omputsning av hussocklarna och omfogning av fasaderna

Omputsning av hussocklarna och omfogning av fasaderna kommer att påbörjas 2019-05-27. Entreprenaden ska vara färdigställd 2019-07-05.

I samband med detta kommer hantverkarna att behöva tillträde till samtliga husfasader, på såväl marknivå som på andra våningen. Detta innebär att man kommer att behöva röra sig inne på tomterna och eventuellt också på balkongerna. I nuläget ser vi inte att man kommer att behöva tillträde till lägenheterna (inomhus).

Det kommer att förekomma bullrande och dammande arbeten på hela området, men kanske som mest på västra gaveln på 51- och 59-husen samt båda gavlarna på 57- och 61-huset  då där är extra mycket arbete.

Hantverkarna kommer från Bimeks Mur & Puts i Skåne AB och de kommer att bära ID06-indentifikation synligt.