Strömavbrott klockan 10.10 idag

Brf Bogesholm

Strömavbrott kl 10.10 idag

Elektrikerna kommer att bryta strömmen för den “gemensamma elen” på området om ca 15 minuter. Det berör belysningen i skyddsrummet, soprummen, vattnet, garagen och garageportarna.
Avbrottet beräknas pågå i 1,5 timmar och då kommer det inte att gå att få vatten i kranarna och toaletterna, få ljus i soprum och skyddsrum eller att öppna/stänga garageportarna. Portarna måste öppnas med den reservnyckel som alla har under denna tiden.
Anledningen är att elen till de nya värmepumparna kommer att kopplas in nu.