Föreningen saknar valberedning inför årsstämman i april 2020

På stämman i april 2019 valdes ingen valberedning och det innebär att vi nu har två vakanser.
Valberedningen har en viktig funktion i att ge förslag på en bra sammansatt styrelse.

Vem kan tänkas vilja ställa upp som valberedning?
Anmäl ditt intresse till styrelsen@bogesholm.se