Reningen av vattenledningarna

Uppmaningen från rörläggarna är att vänta till kl 17.00 dagen efter att de har varit i lägenheten med att använda vattnet igen. Då hinner rengöringsmedlet verka som det ska hos alla.