Utevattnet kommer att stängas 2019-10-29

Utevattnet kommer att stängas 2019-10-29.

När vattnet är stängt ska du öppna kranen för att undvika att den fryser sönder under vintern.