Nya årsavgifter 2020-01-01

Beslut om årsavgifterna för år 2020

Föreningen har under många år haft en bra och stabil ekonomi. Vi har kunnat utföra såväl löpande underhåll som nyinvesteringar med egna pengar. Senaste investeringen är de nya luftvärmepumparna som vi hoppas ska ge oss en hel del tillbaka. Vi räknar med att återbetalningstiden ligger på under 4 år.

Även om vi har en stabil ekonomi är det viktigt att det finns en lagom stor buffert, för att klara oförutsedda utgifter. Brand, vatten och yttre omständigheter kan göra att vi snabbt behöver agera och då måste vi ha en viss förberedelse för detta.

Våra årsavgifter har under många år varit oförändrade och vi har t.o.m. kunnat sänka något år när vi fick minskade uppvärmningskostnader när vi köpte nya gaspannor. Vi räknar med att de nya värmepumparna ytterligare ska sänka våra uppvärmningskostnader med ca 300 000kr per år.

Under 2020 kommer vi att upphandla nya fläktaggregat. Vi kalkylerar med en kostnad på ca 2 200 00kr för detta.
Vi kommer att köpa för egna pengar och vi kommer inte att behöva låna, men vi ser att det kommer att knapra på den där bufferten vi måste ha, även om vi får ett visst tillskott från besparingen som värmepumparna ger.

Därför beslutades på styrelsemötet 2019-10-22 att vi kommer att höja årsavgiften från och med 2020-01-01 med 1%.
På så sätt kommer vi att ligga kvar på en stabil ekonomi och även ha en viss buffert under året.