Styrelsemötet 2019-10-22

Vi hade styrelsemöte 2019-10-22 och diskuterade en del stora och små frågor.
Vi pratade om:

– senaste tiden har det varit en del bilkörande inne på området. Vid in/utflyttning/leverans av stora saker är det okej köra in flyttlassen nära lägenheten, och då i gångfart. Inte fortare.

I övrigt vill vi gärna att bilkörandet begränsas så mycket som möjligt. Det är ett privilegium vi har, att kunna släppa ut våra barn, utan att behöva vara rädda för att de ska skadas av biltrafik. Bilar som parkeras längs med räddningsvägarna kan dessutom hindra utryckningsfordon som behöver komma fram.

– lek i våra planteringar.
Det har förekommit en del barnlek i föreningens planteringar. Vi försöker att göra området attraktivt för familjer med barn, med lekplatser, bär och fruktplantering och bilfritt vid våra hus, så att stora som små ska trivas, men lek bör hållas utanför planteringarna, så slipper vi lägga pengar på att ersätta växter som skadats pga lek.

-lekplatsbesiktning. Vid senaste besiktningen fick vi några anmärkningar som inom kort kommer att åtgärdas. En del lekredskap har färg som flagnar och kommer att målas om. Taket på lekhuset på 60-gården ska bytas/repareras då det börjar få fuktskador. Gungorna är redan utbytta.
Det kommer också att sättas upp informationsskyltar då en ny lag kräver att det finns tydlig information om vem som äger lekplatsen, vilken adress den finns på samt telefonnummer till 112 ifall det skulle hända en olycka.

– släpet sätts ut till helgen. Det är näst sista gången för detta året. Sista gången blir sista helgen i november. Sedan blir det paus fram till våren (sista helgen i mars).

– laddstolpar till elbilar är nu beställda till parkeringsplatsen. Vi kommer att sätta upp laddstolpar så att det går att ladda 4 st bilar samtidigt. Vi tittar också på möjligheten att installera laddboxar till garagen, men dessvärre är det inte helt okomplicerat då det kräver en helt ny servis (huvudledning) in på området. Vi börjar därför med laddstolparna på parkeringen och ska försöka låta behovet styra och öka tillgången i lagom takt. I den långsiktiga planeringen har vi också med i tanken att producera egen el via solceller på taket.

-nya köksfläktar under 2020. Vi räknar med en totalkostnad på ca 2 200 000 kr för utbyte av våra köksfläktar. Bättre kapacitet, möjlighet att välja annan färg än vit och bättre styrning av luftflödet (tex vid duschning) står på önskelistan. (Inga nya fläktaggregat har den där vattenbehållaren som måste tömmas då och då).