Boendepärmen

Välkommen Brf Bogesholms boendepärm. Här hittar du information och regler som gäller vår förening.

Den här onlineversionen av boendepärmen uppdateras vid behov och gäller före pappersversionen som eventuellt kan finnas kvar i din lägenhet.

Nedladdningsbara dokument hittar du i vårt [dokumentarkiv]

Vi fyller på allt eftersom vi blir uppmärksammade på behovet.
Saknar du något , så hör av dig till styrelsen.

Här nedan finns innehållsförteckningen över innehållet i boendepärmen. Samma innehållsförteckning hittar du också i vänstra övre hörnet på sidan, som en utfällbar flik “index”.

Innehållsförteckning

Andrahandsuthyrning av Garage, p-platser och förråd

Uppdaterad 2023-05-08

All andrahandsuthyrning av förråd och garage sköts av de boende själva. Det finns ingen officiell kö.
Föreningen har tagit fram ett förslag på kontakt som du gärna får använda dig av. Det reglerar bland annat vad som gäller när föreningen begär tillträde till garaget vid t.ex. brandbesiktning:

Se också rubriken “Garage, p-platser och förråd” för allmän info om garage, p-platser och förråd.

Andrahandsuthyrning av lägenhet

Uppdaterad 2023-05-08

Du som äger en bostadsrätt får hyra ut din lägenhet om föreningen går med på det.
Om du låter någon annan använda din bostadsrätt självständigt är det en uthyrning i andra hand. Du får hyra ut i andra hand om föreningen godkänner det.
Hyr du ut ett eller flera enskilda rum, medan du själv bor kvar kallas det att ha inneboende. Detta kräver inte något tillstånd.

Skulle du hyra ut i andra hand utan att ha tillstånd från föreningen riskerar du att förverka bostadsrätten. Det betyder att du förlorar rätten till bostaden.

Uthyrningstid


Om föreningen godkänner andrahandsuthyrning, görs det för 6 månader i taget. Detta kan sedan förlängas, men som längst till en totaltid på 2 år.

Tillstånd från styrelsen


När du vill hyra ut din lägenhet i andrahand ska en ansökan skickas till styrelsen. Det är styrelsen som lämnar tillstånd till andrahandsuthyrningen.

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften per år är satt till 0,1 prisbasbelopp och betalas halvårsvis.

Giltiga skäl

Även om reglerna för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är ganska generösa så godtas inte alla skäl.
Till exempel är det inte godtagbart att hyra ut sin lägenhet av bara ekonomiska skäl, såsom att hyra ut i korta perioder vid semestertider eller för att betala tillbaka lånet på sin bostadsrätt.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning
– Ålder eller sjukdom. Ett skäl som anses godtagbart är om du behöver läggas in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom. Det spelar ingen roll om du kommer att kunna använda lägenheten igen eller inte.
– Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.
– Längre utlandsvistelse. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den pågå i minst några månader.
– Provsamboende. Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ett godtagbart skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.
– Uthyrning till närstående. Att barn eller andra närstående behöver bostad är ett godtagbart skäl, även det under en begränsad tid.

Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas andra orsaker för dig att hyra ut din lägenhet i andra hand. Exempel på sådana skäl kan vara att du köpt en bostadsrätt för att bosätta dig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Ansvar

Kom ihåg att du som bostadsrättshavare är betalningsansvarig gentemot föreningen. Det är alltså ditt ansvar att avgiften betalas i tid. Vi rekommenderar därför att du väljer att få avier och meddelanden skickade till adressen där du bor under uthyrningsperioden.

Som bostadsrättshavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Tänk därför på att det kan vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Det är alltid bra att skriva ett kontrakt mellan dig och din hyresgäst innan hyresperioden börjar. I kontraktet bör hyresperiod, hyra och uppsägningstid framgå.

Otillåten andrahandsuthyrning

Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från din föreningen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Anticimex

Uppdaterad 2021-01-21

Brf Bogesholm har avtal med Anticimex gällande skadedjursbekämpning.

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet är det din skyldighet att åtgärda detta genom att kontakta Anticimex för konsultation/åtgärd. I det fall skadedjuren har orsakat skada och det hade kunnat undvikas genom att den boende i tid begärt hjälp från Anticimex, kan den boende blir ersättningsskyldig mot föreningen.
Svartmyror är ett återkommande problem. Från Anticimex kan du konstadsfritt få myrdosor. Myrorna brukar försvinna efter ungefär en vecka efter att man placerat ut dosorna vid myrstigarna. Hjälper inte detta finns det Kiselgur (ett vitt ickegiftigt pulver) att köpa på t.ex. Granngården. Detta är pulveriserat kisel som fastnar på myrorna och torkar ut dem.
Silverfiskar kan ibland bekämpas med dosor som kan fås från Anticimex.
Getingbon inomhus brukar Anticimex komma och spruta. Getingar gör mycket nytta i naturen, så fundera en extra gång på om du verkligen måste spruta ihjäl getingar som bosatt sig utomhus på tomten.
Bin och humlor är inte skadedjur och dem ska vi vara rädda om.
Möss försöker vi hålla ute genom att föreningen regelbundet kontrollerar fastigheterna så att det inte finns några hål som de kan komma in i. Mössen brukar inte bry sig så mycket om våra ansträngningar utan kommer ändå in när kylan kommer på hösten. De tycker om att röra sig ovanför köksskåpen där ventilationsrören går. De kryper också i väggarna mellan lägenheterna och kan då också leta sig ända upp på vinden. Det är därför bra att regelbundet leta efter muslortar. Misstänker du att du fått in möss så sätt ut musfällor och beta med Snickers. Köp Snickers i tvåpack: en till musen och en till dig själv.
Hos Anticimex kan du beställa ett “kit mot mus” bestående av en slagfälla innehållandes lockämne.
Råttor är mycket svåra att bli av med. Misstänker du att det inte är möss utan råttor du fått in i huset måste du omedelbart göra en felanmälan till Riksbyggen så att styrelsen blir uppmärksammad på problemet. Vi gör då en utökad kontroll av fastigheten och letar efter möjliga hål där råttorna tar sig in. Det är sedan viktigt att du sätter ut råttfällor (inte de mindre musfällorna) på vind och vid de ställen där du tror att de tar sig in. Beta med t.ex. Snickers. Minska risken att dra hit råttor genom att inte sätta ut fågelbord för att mata vildfåglar i trädgården och mata inte katten med matskålar stående utomhus. Anticimex gör inte något mer än ger förebyggande råd när det gäller råttor. Fällor med bekämpningsmedel, som är sista utvägen är otroligt dyra och hitintills har vi aldrig behövt gå så långt så att vi använder bekämpningsmedel på området.

Att anlita Anticimex är kostnadsfritt för den boende.

Avgift till föreningen

Uppdaterad 2019-09-06

Som bostadsrättshavare betalar du varje månad en avgift, årsavgift,  till föreningen. Ibland kallas den felaktigt för “hyra” eller “månadshyra”, men det är en term som används för hyreslägenheter och inte bostadsrätter.
I slutet av varje verksamhetsår (oftast under november månad) beslutar styrelsen om kommande års årsavgifter. Denna årsavgift fördelas sedan på månad, så att varje bostadsrättshavare betalar en 1/12 varje månad. Årsavgiften går till att betala de kostnader som styrelsen budgeterat inför kommande år och omfattar t.ex. driftkostnader i form av reparationer och underhåll men också planerade investeringar, teknisk och och ekonomisk förvaltning.

Utöver årsavgiften beslutar också styrelsen storleken på kostnaden för obligatoriska avgifter så som Internet (Bredband/TV/telefoni), värmeavgift, förråd samt månadskostnaden för garage/p-plats.

På inbetalningsavin, som delas ut tre i taget varje kvartal, står det därför ett antal rader med ovanstående delkostnader specificerat. Den som vill göra en jämförelse av vad en bostadsrätt hos Brf Bogesholm kostar per  månad jämfört med vad motsvarande bostadsrätt kostar i andra bostadsrättsföreningar måste alltså ta hänsyn till ovanstående kostnadsposter för båda alternativen.

Sammanfattningsvis består den totala månadskostnaden av:
Årsavgift
Värmeavgift
Kall- och varmvatten
Internet
IP-TV baspaket
IP-telefoni
Förråd
Garage/P-plats

Balkongerna

Uppdaterad 2019-04-29

Balkongerna på andra våningen, som 2.orna och 3:orna har, har ett trallgolv som är delat i 3 delar. Det är byggt på detta sättet för att det ska vara möjligt att lyfta golvet lite i taget, utan att det blir för tungt, så att man kan rengöra plåttaket undertill från löv och annat smuts.

Bilfritt område

Uppdaterad 2022-12-31

Brf Bogesholm är ett bilfritt område innanför grinden. Parkering ska ske på de härför avsedda parkeringsplatserna. Parkeringstillsyn sköts av Q-park/Aimo park.
Vid in- och utflyttning tillåts att man kör sitt flyttlass på gångvägarna om det sker i gångfart. Vi är rädda om våra barn och alla andra som vistas i området.

Alla taggar i taggsystemet fungerar till grinden.

Våra gångvägar inom området är utformade i samråd med Räddningstjänst Syd och tjänar som brandvägar. Det innebär att de aldrig får blockeras så att utryckningsfordon hindras att komma fram.
Vid lite tyngre av- och pålastning är det också okej att köra in sin bil innanför grindarna, men detta ska vara av kortare karaktär och förutsätter att man sedan kör ut sin bil igen när av- och pålastning är klar. Det innebär också att man måste vara beredd på att sekundsnabbt flytta sin bil ifall Räddningstjänsten behöver komma in.

Helst ser vi att man istället använder sig av den fyrhjuliga vagnen, som finns vid miljörummet på 50-gården.

Boendepärmen

Uppdaterad 2022-09-23

Den fysiska boendepärmen i pappersformat, som eventuellt finns kvar i lägenheten slutade att uppdateras för länge sedan, men kan fortfarande ha giltig information om just din lägenhet, så titta igenom ifall det finns t.ex. kvitton, värdebevis eller något som kan vara av värde för dig. I övrigt har vi ersatt all information med informationen som du hittar här i vår online-boendepärm.

Bostadsrättsförsäkring

Uppdaterad 2018-03-13

Brf Bogesholm har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring hos Folksam. Hemförsäkring måste du dock teckna individuellt hos valfritt bolag. Försäkringsbevis finns att ladda ner i dokumentarkivet.

Brandvarnare

Uppdaterad 2015-11-16

Brf Bogesholm har försett varje lägenhet med 1 st brandvarnare per våning. Dessa är föreningens egendom och får således inte tas med vid flytt. Brandvarnarna har artikelnummer KD-101LC och kan bland annat köpas på Kjell&Co. Brandvarnarna kan via radiosignaler kopplas ihop med varandra, vilket innebär att om en av dem löser ut så löser den andra också ut.
Brf Bogesholm rekommenderar alla att komplettera sin lägenhet med ytterligare brandvarnare i samtliga sovrum. Dessutom kan man öka möjligheten att snabbt ingripa vid brand genom att skaffa brandfilt (t.ex. IKEA) samt brandsläckare (t.ex. Jula, Bauhaus mm).

En gång om året, 1 december har vi “brandvarnardagen”. I samband med denna dagen ska du få batterier till din brandvarnare. Även om batterierna håller längre så rekommenderar vi att du ändå byter de gamla (de gamla kan du använda i fjärrkontroller eller annat, så slösar vi/du inte på fullt funktionsdugliga batterier). Genom att byta batterierna får du också en möjlighet att se över funktionen hos brandvarnarna.

Brandvägar på området

Uppdaterad 2023-05-17

Flertalet vägar på området är klassade som brandvägar och får inte blockeras.
Se denna karta för mer information om vilka vägar som är klassade som brandvägar.

Budget

Uppdaterad 2017-01-17

Till vår hjälp i budgetarbetet har vi vår Underhållsplan, som uppdateras årligen. I underhållsplanen samlar vi allt underhållsbehov och får på så sätt en bra överblick över kommande underhållsbehov. I Underhållsplanen ser vi underhållsbehovet om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 10 år, 15 år, 20 år 30 år, 40 år och 50 år.
Underhållsplanen gör att vi tidigt får kännedom om det årliga avsättningsbehovet, även för kostnader som ligger långt fram i tiden. På så vis får föreningen en jämnare och mer rättvis boendekostnad över tiden. Vi har därför en lång tradition av att kunna utföra underhållsarbete utan att det påverkar månadsavgiften för föreningens medlemmar.
Vår erfarenhet visar också att en ordentlig underhållsplan minskar antalet reparationer och därför ger lägre underhållskostnader över tiden.

Byggbeskrivning mellanväggar i garage

Uppdaterad 2022-01-07

Vill ni bygga mellanväggar i garaget? Titta då på byggbeskrivningen och uppför väggarna efter denna. Garage är omgärdat av mycket regelverk, t.ex. vad gäller brandskydd. För att din mellanvägg ska bli godkänd och för att du ska slippa riskera att hållas ansvarig vid en eventuell brand är det viktigt att garageväggen byggs enligt regelverket. Följ nedanstående beskrivning för att få det rätt från början.

(Klicka på länken nedan för att öppna beskrivningen)

Cykelförråd

Uppdaterad 2023-05-24

På området finns 3 st låsbara cykelförråd, ett på var gård, som rymmer 20 cyklar var. Alla boende ges tillträde till cykelförråden. Det finns dessvärre inte plats för annat än cyklar i förråden.

El-abonnemang

Var och en tecknar sitt eget el-abonnemang. Elnätet ägs av Skånska Energi.
Föreningen köper vindkraftproducerad el till det som föreningen ansvarar för.

Energideklaration

Uppdaterad 2021-05-27

Energideklaration ska göras vart 10:e år. Senaste energideklarationen gjordes i maj 2020. Denna finns att ladda ner för varje hus i vårt dokumentarkiv under rubriken “Energideklaration”.

Entrébelysning

Uppdaterad 2022-01-07

Entrebelysningen, utanför entrédörren, styrs automatiskt av att gemensamt skymningsrelä. Den tänds när det skymmer och släcks när det ljusnar. El-förbrukningen går på föreningens kostnad.
Föreningen ansvarar för ljuskällan och månatligen ronderas hela området och trasiga lampor byts ut. Vi använder oss av Osram Paratohom LED-belysning på 7W med färgtemperaturen 2700K. Förväntad livslängd är ca 4 år. Föreningen ansvarar för de svarta armaturerna med hängande lamporna. En del boende har valt att inte byta till föreningens standardarmatur och ansvarar då själva för armaturen.

Facebook

Uppdaterad 2023-05-24

Föreningen har en facebooksida www.facebook.com/groups/bogesholm/ Här informerar vi löpande om vad som händer och här är det fritt fram för alla boende att diskutera boendefrågor. Det är frivilligt att gå med i gruppen, men för den som vill hålla sig informerad rekommenderas det starkt att gå med, då pappersutskick sker mycket sällan medan uppdatering på facebook-sidan sker mycket ofta.

Fakturor

Uppdaterad 2023-01-27

Fakturor till föreningen ska skickas i PDF-format till nedanstående epostadress:

riksbyggen.std.mailinvoice@postenscanning.se

Fakturan måste märkas med nedanstående fakturaadress:

RBF Bogesholm
Fack 97818652
R 879
106 37 Stockholm

Föreningens organisationsnummer är 716407-0059.

Observera att inga fakturor betalas ifall de inte är godkända av föreningen i förväg.

Felanmälan

Uppdaterad 2022-0-23

Om du upptäcker ett fel eller brist i din lägenhet och vill ha hjälp att åtgärda ska du i första hand kontakta Riksbyggen. Det gör du antingen på telefon 0771-860 860, eller via Riksbyggens hemsida.
Riksbyggen registrerar ditt ärende och du ska också få ett löpnummer så att du senare ska kunna få återkoppling i ditt ärende. Gäller det ett fel som behöver omedelbar åtgärd så använd i första hand telefonnumret och ring. Riksbyggen kan då omedelbart ringa ut väktare som t.ex. kan hjälpa till att stänga av vatten, eller el.

Vid akut fara ska du ringa 112.

Föreningslokal/festlokal

Uppdaterad 2021-02-26

Vi har en gemensamhetslokal/festlokal som tillåter 50 gäster, men är mer lämpad för upp till ca 25-30 sittande gäster. Här finns bord, stolar, ljudanläggning, ljusanläggning, karaokefunktion, Wifi och porslin samt ett kök med spis, ugn, kyl, frys och diskmaskin. Toaletten är  handikappanpassad och här finns även duschmöjlighet.
Föreningslokalen saknar övernattningsmöjlighet. Hyrs bara ut till boende inom föreningen.

Ska du renovera ditt badrum så finns det möjlighet att låna nyckel till duschutrymmet.

Förråd

Uppdaterad 2023-09-01

Varje lägenhet har ett externt förråd knutet till sig. Förråden till 2- och 3-rumslägenheterna är placerade runt om på området i olika låsbara utrymmen. Några är kallförråd och några är varmförråd. Är du i färd med att köpa en lägenhet så kan säljaren/mäklaren svara på vad som gäller för just den aktuella lägenheten.

4-rumslägenheterna har sina förråd placerade på vinden ovanför respektive lägenhet och är kallförråd.

Förråden är obligatoriska hyresobjekt. Kommer du inte själv att utnyttja förrådet, och bor i en 2- eller 3-rumslägenhet så kan du hyra ut förrådet i andrahand. Det är flera boende som vill ha extra förrådsutrymme. (Det är endast 2- och 3- rumslägenheterna som kan hyra ut i andrahand då,  vindsförråden för 4-rumslägenheterna endast nås via vindsluckan i respektive lägenhet.

All andrahandsuthyrning garage och p-platser sköts av de boende själva. Det finns ingen officiell kö.
Föreningen har tagit fram ett förslag på kontakt som du gärna får använda dig av:

Observera att nyckeln till förråden är personligt utkvitterade av den boende. Vid utflyttning ska nyckeln lämnas tillbaka till föreningen. Du får då kvitto på återlämnandet. Den som flyttar in kvitterar sedan personligen ut nyckeln från föreningen.

Garage och p-platser

Uppdaterad 2023-09-01

Parkering är inte tillåten utanför markerade p-platser. All parkering utanför markerade p-platser innebär att du blockerar vägen för garage eller utryckningsvägar.

Förhyrda garage/P-platser

Till varje lägenhet finns det ett garage/p-plats knutet. 2-rumslägenheterna har en dedikerad p-plats och 3- och 4-rumslägenheterna har ett dedikerat garage.
Garage och P-plats är obligatoriska hyresobjekt. Kommer du inte själv att utnyttja garage- eller p-platsen så kan du hyra ut den i andrahand till någon annan boende. Det är flera som vill ha garage eller p-plats för extrabilar.
Det är viktigt att komma ihåg för dig som flyttar in och flyttar ut att fjärrkontrollen till garaget samt 2 st nödöppningsnycklar följer med köpet. Dessa behövs för att du ska kunna öppna och stänga garageporten, även vid strömavbrott, eller andra fel på porten.

Mellanvägg i garage

Den som vill får bygga nya mellanväggar mellan garagen. Utförandet är beslutat och ska följas. Ritning på hur väggen ska byggas kan laddas ner här

Allmänna p-platser

Utöver de förhyrda garagen och p-platserna finns det ett antal allmänna parkeringsplatser. Du betalar för din parkering, antingen per timme eller via månadskort. Hanteringen av detta sköts av Aimo-park.

Körriktningen in/ut från parkeringsplatsen är markerad med vägmärken. Genom att enkelrikta trafiken in/ut från parkeringsplatsen minskar vi risken för olyckor.

Laddboxar för elbilar

Det finns 16 st. laddboxar för elbilar på parkeringsplatsen. Laddboxarna är utplacerade jämt över parkeringsplatsen så att det ska vara möjligt att nå dem från mer än en p-plats. Vi har inga p-platser som är dedikerade enbart för elbilar/laddhybrider, utan alla p-platser är tillgängliga för alla biltyper.

Alla boende kan hämta ut ett laddkort hos styrelsen för få behörighet att ladda sin (eller någon annans) elbil.

Parkeringsavgift ska erläggas för alla bilar på parkeringsplatsen, antingen via biljett från automaten eller via månadsbiljett.

Priset på elen bestäms halvårsvis och baseras på föreningens genomsnittliga inköpspris med ett tillägg på 0,50kr/kWh för att finansiera service och underhåll av laddarna. Laddkostnaden debiteras med jämna mellanrum via avin från Riksbyggen.

När du får ett laddkort skapar vi ett konto i betalsystemet. Du får då ett epostmeddelande som du ska bekräfta. När du gjort detta kommer du att få tillgång till statistik över dina laddningar och även se upparbetad laddkostnad.

Parkering med särskilt servicetillstånd

Innanför grindarna finns det 4 st parkeringsplatser som kräver särskilt servicetillstånd.
3 st parkeringsplatser för servicebilar
1 st parkeringsplats för bil med släp.
Servicetillstånd delas ut av styrelsen och är tidsbegränsade. Utöver Riksbyggens bilar ges servicetillstånd till hantverkare som utför arbete på området.

GDPR

Uppdaterad 2020-06-15

Föreningen följer dataskyddsförordningen GDPR .
Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Registrering och behandling av personuppgifter är nödvändig för att föreningen ska kunna ha en fungerande verksamhet. Hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa om på sidan [Integritet].

Grillning på området

Uppdaterad 2023-05-08

Grillning är tillåten på fram- och baksidan av tomterna, på de gemensamma gräsmattorna samt utanför föreningslokalen. Användning av engångsgrillar direkt på marken är inte tillåtet på föreningens gemensamma ytor. Föreningen äger två grillar som vid behov får nyttjas av de boende.
Kom också ihåg att kontrollera myndigheternas rekommendationer/beslut om eventuella grillförbud, som ibland inträder vid extrem torka.

Hemförsäkring

Uppdaterad 2017-09-13

När man bor i en bostadsrätt behöver man ha (minst) två försäkringar: hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring (bostadsrättstillägg)
– Hemförsäkringen skaffar du själv hos valfritt försäkringsbolag.
– Bostadsrättstillägget har föreningen tecknat kollektivt hos Folksam, så det behöver inte var och en skaffa själva.

Hjärtstartare/defibrillator

Uppdaterad 2021-01-21

På ytterväggen till föreningslokalen hänger en hjärtstartare. Hjärtsstartaren är enkel att använda och den guidar dig igenom hela processen både via den tydliga displayen och genom svenskt tal via högtalare. Elektroderna är färdigkopplade och allt man behöver göra är att dra i flikarna för att få ut dem ur förpackningen. Det finns tydliga bilder på var man fäster elektroderna på kroppen (man tar av/öppnar upp kläderna på överkroppen först). Hjärtstartaren tar sedan EKG och berättar tydligt när den vill skicka stöt och när det är dags att göra mun-mot-mun-metoden. Det finns två lägen, ett barn-läge och ett-vuxenläge som väljs med en tydlig knapp. Hjärtstartaren kan vara skillnaden mellan liv och död i väntan på ambulansen. Vi har därför alla ett ansvar att omedelbart rapportera om vi upptäcker missbruk eller skadegörelse.

Inflyttning

Uppdaterad 2023-09-22

Här kommer lite samlade råd och tips för att underlätta för dig som ska flytta in på området. Boendepärmen som du just nu läser i är ganska omfattande, därför har vi samlat några av de frågor som kan vara bra att känna till redan innan man flyttat in.
Internet
TV
Telefoni
Taggar
Bilkörning på området
Cykelförråd
Garage p-platser och förråd
Renovering
Sophantering
Styrelsen
Hemsidan
Facebook

Föreningen har också en facbooksida www.facebook.com/groups/bogesholm/ Här informerar vi löpande om vad som händer och här är det fritt fram för alla boende att diskutera boendefrågor. Facebook.

Internet

Uppdaterad 2023-05-24

Föreningen har internetanslutning via fiber in i respektive lägenhet, med hastigheten 250/250MBit. Leverantör är Telenor. Avgiften ingår som en obligatorisk del i månadsavgiften eftersom föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor.
För att du som enskild bostadsrättshavare ska få tillgång till internettjänsterna kräver Telenor dock att du också tecknar ett eget avtal med dem.

Vid en överlåtelse av bostadsrätten säger säljaren upp internetabonnemanget och skickar tillbaka routern. TV-boxen som krävs, tillhör den boende och behöver inte skickas tillbaka.

Köparen tecknar ett nytt abonnemang hos Telenor och berättar då för Telenor att det ska knytas till föreningens gruppanslutningsavtal. Telenor skickar då ut en ny router och en ny TV-box. Gör detta i god tid, då vi av erfarenhet vet att leveranstiden kan variera. Har man ett fastnätsnummer som man vill portera till det nya IP-telefoniabonnemanget så går det att göra via särskild blankett som finns på Telenors hemsida.

Föreningens hemsida hittar du på www.bogesholm.se
Alla boende förväntas ha läst boendepärmen så att man har kännedom om föreningen och våra gemensamma trivselregler

Föreningen har också en facebooksida www.facebook.com/groups/bogesholm/ Här informerar vi löpande om vad som händer och här är det fritt fram för alla boende att diskutera boendefrågor. Det är frivilligt att gå med i gruppen, men för den som vill hålla sig informerad rekommenderas det starkt att gå med, då pappersutskick sker mycket sällan medan uppdatering på facebook-sidan sker mycket ofta.

Observera:
I varje lägenhet kommer fibern in från taket, i hörnet i ett av sovrummen eller i vardagsrummet i en plastkanal. På ovanvåningen i 2- och 3-rumslägenheterna fortsätter även en fiber ner till lägenheten under. Fibern är mycket känslig för åverkan. En internetfiber består av en oerhört tunn glaskärna (i vissa fall plast) som är tunn som ett hårstrå. Utanpå finns ett tjockare lager skyddsplast. Böjer man eller drar för mycket i fiberkabeln så går den obevekligen sönder. Ska du renovera i din lägenhet måste du iaktta mycket stor försiktighet om du är nära fibern.
Låt plastkanalen sitta kvar som skydd för fibern och tapetsera fram till kanalen och fortsätt sedan tapetsera på andra sidan.
Ska du byta golv och fibern går igenom nuvarande golv måste du se till att inte fibern sträcks eller böjs när du tar bort befintliga golvplankor eller golvmatta. Den kommer i så fall att gå sönder. Utan undantag.
Enligt ansvarslistan är du som bostadsrättshavare ansvarig för utanpåliggande fiber. Det är mycket kostsamt att reparera fiber.

Kameraövervakning

Uppdaterad 2020-05-27

Våra gemensamma parkeringsplatser, förråd, inklusive cykelförråden är utrustade med kameraövervakning med inspelning. Strategiska utrymmen är också utrustade med larm.

Kostnadsersättning

Uppdaterad 2022-01-07

Har du gjort ett utlägg i föreningens namn, eller kanske utfört något som berättigar till annan typ av ersättning? Då ska du använda nedanstående formulär för att begära ersättning. Glöm inte att din begäran oftast behöver attesteras av någon i styrelsen för att utbetalning ska kunna ske.

Redovisning av utlägg (kvitto ) ska medskickas.

Undertecknat underlag ska skickas till

riksbyggen.std.mailinvoice@postenscanning.se

Du kan också skicka in pappersversionen till:

RBF Bogesholm
Fack 97818652
R 879
106 37 Stockholm

Köksfläkt

Uppdaterad 2021-06-28

Föreningen har bytt ut samtliga köksfläktar (värmeåtervinningsaggregat) runt årsskiftet 2020/2021 till Fläktwood minimaster RDKS. Detta är ett FTX-aggregat, dvs aggregatet har både till- och frånluftsventilation.
Fettfiltret i metall, som sitter i fläktkåpan måste rengöras regelbundet genom antingen handdisk eller i diskmaskin. Manualen säger att kontroll av fettfiltret ska ske varje vecka och att rengöring ska ske vid behov.
Vi har serviceavtal gällande byte av luftfilter. Filtret byts en gång om året.
Manöverpanelen till fläkten har en röd larmsymbol som kan börja blinka. Detta är en inbyggd timer som inte allt är i fas med våra schemalagda filterbyten. Antingen kan du strunta i att den blinkar, då servicepersonalen kommer att återställa blinkandet vid nästa filterbyte, eller så kan du trycka och hålla inne *-knappen på manöverpanelen i minst 10 sekunder så slutar det att blinka.

Lekplatser

Uppdaterad 2021-02-26

På varje gård finns en lekplats. Vi har försökt att göra varje lekplats unik, dvs det finns olika lekredskap på varje lekplats. På så sätt hoppas vi att barn i olika åldrar ska kunna hitta roliga lekar på alla lekplatser.
Till sandlådorna finns ett nät som gärna får spännas över sargen efter avslutad lek. På sätt försvårar vi för katterna att göra sina behov i sandlådorna.

50-gården. Här finns en snurra som passar barn i alla åldrar. Här hittar du också en lekstuga som vi byggt sommaren 2020. Lekstugan har förstås samma färgsättning som resten av området. I lekstugan hittar du ett leksakskök och bänkar och bord.

60-gården. Här finns en gungställning med spädbarnsgungor och vanliga däckgungor för de lite äldre barnen. Här finns också en sandlåda, klättertorn med rutschkana och en fin paviljong i smidesjärn som passar perfekt när man vill sitta ner och ta en fika.
60-gården har också en stor gräsmatta som passar bra när man behöver mer plats för sin lek. Bollekar passar dock bäst på idrottsplatsen som 60-gården gränsar till (Här finns det en fullstor konstgräsplan och två gräsplaner samt ytterligare en plan där Friskis&Svettis och bågskytteklubben huserar). Längs gräsmattan och sandlådan har vi en fin plantering med körsbär, blåbär, krusbär, äpplen och röda- och svarta vinbär. Passa på och ät när det är säsong (för säkerhets skull har vi inte några planteringar på området som innehåller giftiga bär. Ser ett bär ätligt ut, så är det också det).
70-gården har en sandlåda, gungbräda och balansredskap.

Samtliga lekplatser har strid sand som underlag och som är godkänd för lekplatser och vi besiktar lekplatserna varje år för att säkerställa att de uppfyller lagkraven och att det inte finns några lekredskap som behöver repareras.

I skogsdungen 50 meter bakom vår förening finns en slänt som passar utmärkt för pulkaåkning vintertid. På sommaren är slänten en stor gräsmatta som klipps och underhålls av kommunen.

Lägenhetsnumrering

Uppdaterad 2017-11-03

Varje lägenhet har fått ett nummer i det nationella lägenhetsregistret. Detta nummer ska du bl.a. använda när du folkbokför dig hos Skatteverket. Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/
Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se, Privat > Folkbokföring

Till skillnad från ett stort hyreshus där flera lägenheter kan ha samma adress, så har vi endast en lägenhet per adress. Därför har varje lägenhet nummer “1001” som sitt officiella lägenhetsnummer.
Utöver detta nummer har Brf Bogesholm en egen nummerserie som bland annat används av Riksbyggen för att kunna identifiera en särskild lägenhet. Detta nummer kallar vi för “objektnummer”.

Föreningens fastighet heter “Bågen 1 & 2”, där

Högalidsvägen 51-63 tillhör Bågen 1, och
Högalidsvägen 65-79 tillhör Bågen 2.

Lägenhetsnummer och objektsnummer finns sammanställda i en nedladdningsbar lista.

Markiser/parabolantenner/ luftkonditionering mm

Uppdaterad 2019-04-24

Husfasaden tillhör föreningen, inte den boende. Det är inte tillåtet att borra, skruva eller spika fast någonting i husfasaden.

Tegelfasaden är inte en bärande konstruktion och tål inte en vridande belastning från t.ex. markiser. I värsta fall kan man orsaka att tegelfasaden rasar.

Medlem i bostadsrättsförening Bogesholm

Uppdaterad 2019-04-07

Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? Här finns en skrift från Riksbyggen där du får svar på de här och andra liknande frågor som rör dig som medlem i bostadsrättsföreningen.

Medlem kan den bli som har en ordnad ekonomi, dvs inte har betalningsanmärkningar. Prövning görs i varje enskilt fall i enlighet med stadgar och lagar.

Medlemsansökan ska ske på de av Riksbyggen framtagna mallarna (finns på Riksbyggens kundweb) och skickas till:

Riksbyggen EKC
Box 540
721 09 Västerås

Observera att det kan ta upp till 30 dagar innan du får svar på din medlemsansökan, även om det oftast går mycket snabbare.

Miljöfrågor

Uppdaterad 2019-06-12

Föreningens miljöombud är ordföranden. Vid frågor kring föreningens miljöarbete kan du kontakta ordföranden. Med miljö avser vi både den fysiska miljön men även den psykosociala miljön. Vid ärenden som rör buller finns särskilda rutiner hur styrelsen hanterar dessa frågor.

Målarfärg

Uppdaterad 2021-03-17

Våra fastigheter är målade med Alcro “Modern Oljefärg”.
Färgkoder:
Panelfasader, staket stolpar, plank, Modern Oljefärg S 2010-Y10R (Gul)
Panelfasader, staket stolpar, plank, Modern Oljefärg S 0500-N (Vit)
Fönster, balkongdörrar, förrådsdörrar, Bestå fönsterfärg, S 0500-N (Vit)
Stuprör, förrådsdörrar av stål, Komplett, S 0500-N (Vit)4
Paviljong franska balkongräcke, Luftare på tak, Komplett, svart

Har du ett staket eller uterum som behöver målarfärg så ser föreningen gärna att dessa målas med ovanstående kulörer så att området ser enhetlig ut. Vi brukar alltid ha en viss mängd färg på lager, annars tar vi hem. Målarfärgen tillhandahålls utan kostnad för den boende.

Organisationsnummer

Uppdaterad 2019-04-29

Föreningens organisationsnummer är 716407-0059.

Redskapsutlåning

Uppdaterad 2023-05-31

Föreningen har en del redskap till utlåning.
Du kan låna
– Högtryckstvätt med terrasstvätt
– Arbetslampa
– Elektrisk gräsklippare
– Elektrisk häcksax
– Elektrisk kantklippare
– Förlängningskabel för el
– Industridammsugare
– Stege med justerbara ben. Denna stege är tänkt till trapphusen då du kan ställa stegen i trappan och arbeta i trapphuset på ett säkert sätt.
– Aluminiumstegar för utomhusbruk (är placerade i cykelförrådet på 50-gården).
– Skottkärror (dessa är placerade innanför dörren till vänster om miljörummet på 50-gården)
– Snöskyffel
– 4-hjulig vagn för transport av stora/tunga saker (denna vagn är placerad innanför dörren till vänster om miljörummet på 50-gården)

Bokning av redskapen gör du i kalendern som ligger i redskapsförrådet, genom att du skriver in namn, adress och datum när du hämtar redskap därifrån.
Tanken med redskapsutlåningen är att du lånar redskapen för stunden. Dvs när du använt dem klart, så ställer du tillbaka dem i förrådet omgående, så att någon annan kan låna dem. En stor del av användningen är koncentrerad till de helger vi har ett släp för trädgårdsavfall på området, och då är det önskvärt att redskapen är tillgängliga för andra så fort man själv är klar med dem.

Häcksaxen behöver oljas lite då och då. Vanlig matolja går bra. Häll knappt en centiliter (en liten kapsyl) olja mellan skären innan du börjar använda häcksaxen och häll sedan samma mängd när du är klar. Då håller saxen betydligt längre.
Häcksaxen är byggd för att klippa mindre grenar och absolut inte större grenar än vad som får plats mellan två knivar på häcksaxens blad. Har du grövre grenar som behöver kapas, så är inte häcksaxen rätt verktyg.

Gräsklipparen behöver rengöras efter varje användning.
Dra först ut elkabeln så att gräsklipparen inte startas av misstag.
Töm uppsamlaren så att det inte ligger kvar gräs i den och lägg sedan gräsklipparen på sidan. Gör rent undersidan från det gräs och smuts som fastnat på undersidan av gräsklipparen. De roterande knivarna ska vara hyfsat vassa. Känns de slöa som en smörkniv behöver de slipas. Meddela då styrelsen om detta, så att det kan ordnas inom en snar framtid.

Om någonting går sönder när du använder det, så meddela styrelsen, så att redskapen kan repareras/bytas ut. Ingen blir glad över att upptäcka att redskapet man behöver är trasigt när man hämtar ut det från förrådet.

Redskapsförrådet är placerat i skyddsrummet.

Renovering och underhåll av bostadsrätten

Uppdaterad 2023-06-29

Inledning/ansvar

Föreningen strävar efter att varje medlem ska ha största frihet att utforma sitt boende. I allmänhet har därför styrelsen inget att invända om du vill bygga om i lägenheten.

I stadgarna § 26 regleras bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar:
“Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt tillse att dessa installationer utförs fackmannamässigt”.

Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i fastigheten. Fastigheten ägs av föreningen.
Försäkringsvillkoren ställer långtgående krav på att den boende, vid en skada, kan visa att renovering har utförts enligt gällande regelverk. Utöver intyg som visar att endast behöriga installatörer använts vid renoveringen rekommenderas den boende också att kontinuerligt fotodokumentera renoveringen så att det enkelt kan visas hur golv och väggar är reglade, golvbrunn är förankrad, avloppsrör är monterade, var elkablar är förlagda samt hur de olika golv- och väggskikten är uppförda.
Observera att det vid misstanke om fuktskada, eller vid konstaterad vattenskada, alltid ska anmälas till Riksbyggen. Riksbyggen skickar, på föreningens uppdrag, ut en fukttekniker som fuktmäter och dokumenterar skadans omfattning. Därefter påbörjas, utrivning av befintligt ytskikt och eventuellt underliggande material tills dess att endast oskadat material finns kvar. Uppregling av väggar till cc 300 mm ingår, men inte uppregling av golvbjälklag. Föreningen ansvar för utrivning, uttorkning samt återbyggnad fram till tätskiktet. Därefter tar den boendes ansvar vid. En utredning av ansvaret för skadan görs också. Med detta menas att den boende ansvarar för att vårda badrummet väl och att omgående anmäla misstanke om skada. Underlåtenhet att i tid anmäla en skada kan leda till att ansvaret för den merkostnad detta innebär, hamnar på bostadsrättshavaren.

Detta får du inte göra

Du får inte göra några ingrepp på värme eller ventilationssystem, till exempel flytta ventil, stänga ventil, ta bort element etcetera.

All förändring som påverkar fastighetens yttre är förbjuden. Du får inte göra ingrepp i en bärande konstruktion om åtgärden kan anses vara till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Ritningar

De ritningar som finns, är tillgängliga i dokumentarkivet på hemsidan.Föreningen strävar efter att varje medlem ska ha största frihet att utforma sitt boende. I allmänhet har därför styrelsen inget att invända om du vill bygga om i lägenheten.

Renovering av kök

Det behövs inget tillstånd från föreningen att renovera köket. Tänk dock på följande:

 • Det är inte tillåtet att flytta värmeväxlaraggregatet (köksfläkten)
 • Bakom fläktkåpan och i vaskskåpet kan det finnas kvar en vattenslang. Denna slang ledde bort kondensvatten från tidigare fläktaggregat och fyller i dagsläget ingen funktion och ska tas bort vi renovering. Hålen ska tätas tillfredsställande.
 • Kontrollera tätningen runt ventilationsrören som går igenom ytterväggen/taket (beroende på lägenhet). Är det inte tätt kan möss ta sig in i lägenheten det hållet, oavsett våning.
 • Eluttaget (Perilex) till spis/ugn är framdraget med 2,5mm2 kabel (16A). Uttaget ska bytas ut mot en arbetsbrytare vid fast inkoppling av spishäll och ugn.
 • Diskmaskin får flyttas till annan placering, men skarvkoppling på vatten och avloppsslang är inte tillåtet.
 • Vid renovering av kök ska kulventil monteras i lägenheten på inkommande rör för vatten och värme. Finns det inte redan kulventiler i lägenheten, så sitter närmaste avstängningspunkt i luckan i golvet, i klädkammaren i lägenheten på bottenvåningen.

Tillstånd för att renovera badrum

En renovering av badrummet innebär oundvikligen stora ingrepp i fastighetens stomme och därmed föreningens egendom samt innebär också stora ekonomiska kostnader. Därför krävs det tillstånd från föreningen för att få renovera sitt badrum.
Tillstånd från föreningen ska inhämtas innan arbetet påbörjas.
I tillståndsansökan behövs en beskrivning av vad som ska göras, tillsammans med en enkel ritning.

Golvbrunnen, toalettavloppet och avloppet till handfatet är något som en del boende vill flytta på i samband med renovering. Detta kan i vissa fall godkännas. Bland annat styrs detta av branschöverenskomna regelverk för att få en godkänd installation.
Den tekniska lösningen för hur detta ska göras måste visas av den boende i samband med ansökan om tillstånd för att renovera.
Konstruktionsansvaret för lösningen ansvarar den boende för. Kostnaden för att flytta en fast installation tas alltid av den boende.

Flytt av väggar är inte tillåtet.


Blankett för badrums/toalettrenovering:

Konstruktionsförutsättningar i våra badrum


Det är många saker du måste tänka på när du står inför en badrumsrenovering. En del lägenheter har betong i väggar, golv och tak, andra har trä. Detta innebär olika förutsättningar som måste tas hänsyn till.

Badrum ovanvåning 4-rumslägenheter

Golvbjälklaget i 4-rumslägenheterna består på andra våningen av träreglar med avstånd cc 600 mm. Detta är dubbla avståndet mot vad som krävs för att lägga klinker. Ska klinker läggas måste alltså regelavståndet minskas, alternativt måste golvet byggas på med annat material för att göra ytan tillräckligt stabil.
Väggarna är också de reglade med avstånd cc 600 mm. Detta är dubbla avståndet mot vad som krävs för att sätta kakel. Ska kakel sättas måste alltså regelavståndet minskas, alternativt måste väggarna byggas på med annat material för att göra ytan tillräckligt stabil. Gips är inte heller tillåtet vid renovering utan ska bytas ut mot våtrumsgodkända skivor.

Toalett bottenvåning 4-rumslägenheter

Golvbjälklaget i 4-rumslägenheterna består av betong där vattenrören till blandare och toalettstol kommer upp ur golvet. Så länge toaletten endast har toalett, tvättställ, tvättmaskin och torktumlare, men inte badkar eller dusch, tolkar föreningen branschreglerna Säker Vatteninstallation 2016:1 (eller senare version), som att regelverket även fortsättningsvis tillåter rörgenomföringarna gå genom golvet, enligt de krav som ställs för golv i tvättstuga, i kapitel 3.3 Rörgenomföringar.
Ska det efter renovering finnas badkar eller dusch i toalettutrymmet, så gäller de krav som ställs för bad- eller duschutrymmen, vilket innebär att det inte tillåts rörgenomföringar i golvet. Rören måste då dras i enlighet med de krav som ställs i kapitel 3.3 Rörgenomföringar, gällande bad- eller duschrum.
Väggarna är reglade med avstånd cc 600 mm. Detta är dubbla avståndet mot vad som krävs för att sätta kakel. Ska kakel sättas måste alltså regelavståndet minskas, alternativt måste väggarna byggas på med annat material för att göra ytan tillräckligt stabil. Gips är inte heller tillåtet vid renovering utan ska bytas ut mot våtrumsgodkända skivor.

Badrum ovanvåning 2-, 3-rumslägenheter

Golvbjälklaget i 2-, 3-rumslägenheterna består på andra våningen av betong.
Några av väggarna består av betong, medan andra väggar är reglade med avstånd cc 600 mm. Detta är dubbla avståndet mot vad som krävs för att sätta kakel. Ska kakel sättas måste alltså regelavståndet minskas, alternativt måste väggarna byggas på med annat material för att göra ytan tillräckligt stabil. Gips är inte heller tillåtet vid renovering utan ska bytas ut mot våtrumsgodkända skivor.
Avstängningen för vattnet finns i en brunn i klädkammaren i lägenheten på nedervåningen. Med anledning av detta är det väldigt viktigt att det vid renovering installeras avstängningsventiler i badrummet på inkommande vattenrör, för att i framtiden slippa behöva begära tillträde till lägenheten nedanför.

Badrum bottenvåning 2-, 3-rumslägenheter

Golvbjälklaget i 2-, 3-rumslägenheterna består på bottenvåningen av betong.
Några av väggarna består av betong, medan andra väggar är reglade med avstånd cc 600 mm. Detta är dubbla avståndet mot vad som krävs för att sätta kakel. Ska kakel sättas måste alltså regelavståndet minskas, alternativt måste väggarna byggas på med annat material för att göra ytan tillräckligt stabil. Gips är inte heller tillåtet vid renovering utan ska bytas ut mot våtrumsgodkända skivor.

Radiatorer/handdukstork

Det är tillåtet att byta ut radiatorn i badrummet/toaletten mot en elektrisk/radiatorsystemsansluten handdukstork. Det är under inga omständigheter tillåtet att ansluta handdukstorken till föreningens VVC-system (varmvattensystem).
Om radiatorn byts ut, antingen mot en ny radiator eller mot handdukstork måste EB-ventilen, som är monterad innan vridreglaget på radiatorn, flyttas över till handdukstorken/den nya radiatorn. I annat fall förstörs injusteringen, inte bara i den egna lägenheten, utan även för grannarna.
Vill man ha värme i handdukstorken året om, behöver man både ansluta handdukstorken till radiatorsystemet (vilket ger värme vintertid när radiatorkretsen ger värme) och till en elpatron i handdukstorken som kan värma under sommaren. Handdukstorken måste då också kompletteras med en ventil som kan stänga av radiatorkretsen under tiden man använder elpatronen.

Elarbeten

Görs det elarbeten i badrummet under renoveringen ska elcentralen kompletteras med jordfelsbrytare.
Det är enligt lag förbjudet att själv utföra elinstallationer.

Golvvärme

Det är tillåtet att installera golvvärme.

Ventilation

Tänk på att ventilationen i badrummet, och övriga rum, är injusterad så att varje rum i lägenheten har rätt luftflöde. Det innebär att ventilens öppning är anpassad till det luftflöde som ska finnas i badrummet. Skruvar du på ventilen ändrar du luftflödet, inte bara för badrummet utan för övriga lägenheten också.
Det är inte tillåtet att ändra ventilationens konstruktion.

Utbyte av gammal golvbrunn

Golvbrunnar, monterade innan 1990 är inte längre godkända utan ska bytas ut vid renovering.
Föreningen betalar max 3.200kr ex moms, (dvs 4.000kr ink moms), men för att få kostnaden godkänd ska utbytet av golvbrunnen vara godkänt av föreningens styrelse.
Följande gäller för att få ersättning för utbyte av golvbrunn:
• Entreprenören vara auktoriserad enligt Säker vatten. Du kan verifiera att den entreprenör du tänker anlita är auktoriserad genom att söka på företaget på Säker Vatten AB 💧 Hitta auktoriserade VVS-företag (sakervatten.se)
• Golvbrunnen ska vara installerad innan år 1990.
• Blanketten ”Utbyte av golvbrunn” är undertecknad av föreningen innan arbetet påbörjas.
• Hantverkaren har skickat Intyg om säker vatteninstallation, till föreningen, innan fakturan skickas.

Blankett för att få kostnaden för golvbrunn godkänd:

Renovering av övriga rum

Övriga rum kan renoveras utan tillstånd från föreningen. Tänk dock på att det inte är tillåtet att riva/flytta på bärande väggar.

Hänsyn till grannarna

En badrumsrenovering kan innebära en hel del oväsen. Föreningen har inga regler för när och hur man får väsnas, vi förlitar oss på sunt förnuft och kommunikation mellan grannarna. Arbete som innebär mycket oväsen, t.ex. bilning i betong, bör endast utföras under normala arbetstider, dvs dagtid, vardagar och du bör ha förvarnat grannarna om ungefär när dessa typer av arbeten kommer att ske.

Hantverkare och parkering av hanterkarbilar

Parkeringsreglerna gäller alla, även hantverkare. Efter snabb in- och urlastning ska hantverkarbilarna parkeras på giltig p-plats. Hantverkare har inga egna taggar och kan inte själva öppna grindarna, så det är alltid en boende tagg som används för att släppa in dem. I det fall styrelsen uppmärksammas på att taggar missbrukas för att släppa in hantverkare som sedan parkerar inne på området kommer behörigheten att öppna grindarna att tillfälligt tas bort från de taggar som används.

Fackmannamässigt utförande

Det är viktigt att badrumsrenoveringen görs på ett fackmannamässigt sätt. På den externa sidan Badrumsdrömmar finns en bra genomgång över de branschorganisationer som finns och som certifierar/auktoriserar olika hantverkare.

För att föreningen ska betala utbyte av gammal golvbrunn ska arbetet ha utförts av hantverkare som är auktoriserad enligt Säker vatten.

Det rekommenderas starkt att endast anlita hantverkare som är auktoriserade/certifierade enligt branschstandard, t.ex. Säker vatten och GVK.
Du rekommenderas också att kräva ett intyg/dokument av entreprenören över utfört arbete. Det bör påtalas redan innan arbetena påbörjas. Det är enbart auktoriserade VVS-företag som har rätt att skriva och lämna ut ”Intyg om säker vatteninstallation” enligt Säker vatten eller ett ”Våtrumsintyg” enligt GVK-regelverket.

Du bör upprätta ett skriftligt avtal med den entreprenör som ska utföra renoveringen.
Det rekommenderas att du som boende använder dig av hantverkarformuläret 2017 som avtalsmall när avtal tecknas med hantverkare. Det är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund och Sveriges byggindustrier tillsammans.

Då har du så långt det är möjligt försäkrat dig om att hantverkaren tar det ansvar som branschen anser vara rimligt och du har fått de garantier som är skäliga. Dessutom ökar chansen att renoveringen utförs inom den överenskomna tiden med den kvalitet som ni har kommit överens om.Mer information hittar du på Konsumentverkets hemsida.

Dusch och toalettmöjlighet under renoveringen

Under tiden du renoverar ditt badrum finns det möjlighet att låna nyckel till föreningslokalens toalett. Där finns duschmöjlighet.

Skyddsrum

Uppdaterad 2022-10-11

Skyddsrummet är besiktat senast : 2022-10-17

I föreningen har vi 1 st skyddsrum, benämnt som skyddsrum 175354-3

Antal platser120
GatuadressHögalidsvägen 81
FastighetsbeteckningBågen 2
Skyddsrumsnr175354-3
KommunnamnKävlinge
Teknisk regelTB78

Fler skyddsrum i närheten hittar du på MSB:s hemsida.

Skyddsrum kan användas av civilbefolkningen, inte militären, i händelse av krig. Då räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte.

Bostadsrättsföreningen både äger och ansvarar för att underhålla skyddsrummet.
I fredstid får skyddsrum användas för annat under vissa förutsättningar. Det är vanligt att de används som cykel- och lägenhetsförråd. Fredsanvändningen av lokalen får inte bli mer komplicerad än att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för underhåll och inspektion, samt att det går att ställa i ordning skyddsrummet inom två dygn.

I händelse av att skyddsrummet behöver iordningställas görs detta av de boende tillsammans, under ledning av styrelsen.

När ska jag gå till skyddsrummet?
I fredstid behöver du inte gå till något skyddsrum. De används bara i krig. Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.
I ett skyddsrum som har ställts i ordning ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inte livsmedel. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

Bra att ta med till skyddsrummet:

 • Ficklampa
 • Vatten (i flaska)
 • Mat som tål rumstemperatur
 • Hygienartiklar
 • Toalettpapper
 • Mediciner
 • Första hjälpen-väska
 • Varma kläder
 • Värdehandlingar (Id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
 • Nycklar
 • Mobiltelefon + laddare eller powerbank

  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, anser att det vore en dålig idé att ta med brännbara vätskor eller gaser till skyddsrummet eftersom detta innebär en brandrisk. Någon brandsläckningsutrustning finns inte heller på plats i skyddsrummen. Dessutom förbrukar detta syre och alstrar CO2 vilket inte heller är bra. Ytterligare ett problem är den värme som alstras då värme kan bli ett problem i skyddsrummet.

Får jag ta med mitt husdjur till skyddsrummet?
Nej, Skyddsrummen är avsedda för människor. Inga djur får tas med till skyddsrummet på grund av till exempel allergirisken och att det ibland finns begränsat med utrymme.
Skyddsrummen är tänkt som ett tillfälligt skydd. Det finns många andra sätt att söka skydd om man inte vill lämna sitt husdjur, till exempel i en källare, tunnel eller att utrymma till annan plats

Finns det anpassningar för människor med funktionsnedsättning i skyddsrummen?
skyddsrummet har inte någon speciell anpassning för människor med till exempel funktionsnedsättning. I kris eller krig kan man tänka på att det är de med störst behov av stöd som får hjälp av samhället. MSB brukar prata om vikten av att man ska lära känna sina grannar. Om man redan innan vet om att någon har en funktionsnedsättning så är det större chans att kunna hjälpas åt vid till exempel en utrymning.

Hur vet jag om jag ska ta mig till ett skyddsrum?
Ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap ska fastighetsägare ställa i ordning skyddsrum inom 48 timmar.
Information om höjd beredskap får du genom radio och TV. Regeringen kan även meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig genom ett beredskapslarm via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”. Beredskapslarm är en signal med 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder.

Om det råder höjd beredskap och du då hör ett flyglarm via ”Hesa Fredrik” betyder att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis i ett skyddsrum, en förstärkt byggnad, källare, tunnel eller tunnelbanestation. Flyglarm är en signal med många korta stötar under 1 minut.

Vad kan skyddsrummet skydda emot?
Ett skyddsrum kan stå emot tryckvåg och splitter, brand, joniserande strålning och bråte från raserade hus. Skyddsrummet har ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm.


Sophantering

Uppdaterad 2023-09-07

I miljörummen ska avfallet källsorteras. Papperspåsar för komposterbart (matavfall) finns att hämta i miljörummet.

Vi har fraktionerna:

Brännbart
Glas ofärgat
Glas färgat
Plastförpackningar
Pappersförpackningar
Tidningar
Metall
Batterier
Ljuskällor
Komposterbart

På måndagar töms:
Glas färgat
Plastförpackningar
Tidningar

På tisdagar töms:
Glas ofärgat
Metallförpackningar
Pappersförpackningar

Kartonger ska plattas till innan de slängs i kärlet.

Större kartonger ska slängas i containrarna vid idrottsplatsen.
Elektronik och annat som inte listas här ovanför får inte slängas i miljörummen, utan ska tas till Sysavs avfallsanläggning.

I januari brukar vi ställa en stor container på området för att slänga blandat avfall. Det är ett bra tillfälle för att resa ur förråd och vindar på sådant som inte längre behövs. När och om detta görs informeras om på föreningens Facebooksida.


Stadgar

Uppdaterad 2018-05-22

Våra stadgar ändrades senast 2018-05-22 genom att antas på två oberoende medlemsstämmor för att slutligen registreras hos Bolagsverket.

Du hittar senaste versionen av våra stadgar

Styrelsen

Uppdaterad 2023-05-24

Föreningens styrelse är presenterad på föreningens facebooksida. (Observera att det krävs inloggning och medlemskap på sidan. Styrelsen nås också via kontaktformuläret på hemsidan.

Störande grannar

Uppdaterad 2023-05-14

Din Bostadsrätt [pdf] skriver ”Den som bor i ett flerfamiljshus får acceptera att grannarna till viss del hörs. Samtidigt är du som bostadsrättshavare skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som ’i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas’, som det står i Bostadsrättslagen.”

Man måste skilja på ”vanliga störningar av obetänksamhet” och där det handlar om missbruk och våld i hemmet.

Föreningen har ingen störningsjour.

Vanliga störningar av obetänksamhet

Om du störs är det bra om du säger till direkt, det kanske är av obetänksamhet som grannen stör.

Om det är återkommande störningar är det viktigt att du för en ”störningsdagbok” där du noterar när och hur du stördes. Du ska vara konkret och ange vad, hur och när. Styrelsen behöver dessa uppgifter om vi ska kunna hjälpa.

Givetvis ska man kunna ha en fest, men sätt i så fall gärna upp en lapp i trapphuset innan. Sätt också upp en lapp om du ska utföra störande arbeten.

Missbruk och våld

Om du misstänker att det förekommer våld ska du kontakta polisen. Du kan också om läget påkallar ta med dig en granne och ringa på – du bör undvika att ringa på ensam om det handlar om våld och missbruk.

I dessa fall är det viktigt att föra konkreta störningsanteckningar och att du kontaktar styrelsen. Anteckna vad, hur och när.

Vad kan styrelsen göra?

Styrelsen kan föra en dialog med den som stör och de som störs och försöka komma fram till lösningar och kompromisser. Styrelsen kan också, om det inte sker en förändring, skriftligen lämna över en så kallad rättelseanmälan. Om det ändå inte sker en förändring kan det leda till att den som stör tvingas flytta eller att socialnämnden kopplas in.

Taggar och låssystem

Uppdaterad 2023-05-17

Föreningen har ett gemensamt låssystem som går till alla gemensamma utrymmen. Detta är t.ex. miljörum, förråd, entrégrinden och gemensamhetslokal.
Till dessa utrymmen behöver du kvittera ut en elektronisk tagg.
Med taggen låser du upp dörren.

Miljörumsdörrarna är dessutom försedda med dörröppnare för att underlätta, eftersom dessa dörrar kan upplevas som tunga om man öppnar dem manuellt. För den som vill, finns det dessutom möjlighet att få “förlängd öppettid” på miljörumsdörrarna. Detta innebär att dörren hålls öppen under en längre tid än normalt, vilket en del upplever som tryggare.

Till taggen hör en personlig kod, PIN, som du själv kan ändra genom att trycka på knappen “Meny” på valfri taggläsare och välja alternativet “Byta PIN-kod”.
Taggar som inte används spärras efter en viss tid, i säkerhetssyfte, men kan låsas upp igen ifall du önskar börja använda taggen igen.
Tappar du bort en tagg måste du snarast möjligt meddela styrelsen detta, så att vi kan spätta den borttappade taggen, och samtidigt ge dig en ny.
För en ny tagg tar föreningen ut en liten kostnad, självkostnadspris. I skrivande stund kostar en tagg 40kr.

Är du nyinflyttad? Kontrollera med styrelsen hur många taggar som är registrerade på din adress. Då passar vi på att spärra de taggar som du inte fått från säljaren, skapar fler till dig fler ifall du behöver, och vi nollställer taggarna, så att du får din egen kod.

Låscylindern och nycklarna i entrédörren tillhör bostadsrättshavaren. Låskistan tillhör föreningen, men om bostadsrättshavaren väljer att byta ut standardlåskistan mot en annan modell övergår ansvaret för låskistan till bostadsrättshavaren.

 Till garaget följer det två nycklar och en fjärrkontroll. Dessa ska överlåtas till köparen den dag du säljer. Har du köpt till ytterligare fjärrkontroller bestämmer du själv tillsammans med köparen överlåtelsevillkoren för dessa extra fjärrkontroller.
Fjärrkontrollen används för att öppna/stänga garageporten. Som nödlösning kan nycklarna användas för att frikoppla porten och öppna den manuellt. Förvara därför inte fjärr och nyckel tillsammans.
Föreningen har en huvudfjärrkontroll som går till samtliga garageportar.

Telefoni

Uppdaterad 2016-12-31

varje lägenhet har tillgång till IP-telefoni via internetanslutning. Via den adapter som följer med utrustningen som du får av Telenor kan du använda vanliga “gammeldags” telefoner avsedda för vanliga telejack. Leverantör är Telenor. Avgiften ingår som en obligatorisk del i månadsavgiften.

Tomter

Uppdaterad 2022-12-31

De tomter som tillhör respektive lägenhet är enligt upplåtelseavtalen så kallad tomträtt, men föreningen har sedan många åt behandlat dem som om de vore friköpta, dvs ansvarsfördelningen mellan den boende och föreningen är den samma som om tomten vore friköpt.
Det innebär att du som boende har ett ansvar för att sköta om trädgården och ska följa de riktlinjer som gäller i föreningen, men du har stor frihet att själv utforma din trädgård.

TV

daterad 2022-12-31

TV-kanalerna distribueras via den internetanslutning via fiber som respektive lägenhet har och är så kallad IP-TV. Leverantör är Telenor.  Utöver det obligatoriska basutbudet (kallas Tv Bas på Telenors hemsida) som alla har kan man köpa till extrapaket enligt Telenors ordinarie prislista. Avgiften för grundpaketet ingår som en obligatorisk del i månadsavgiften.
I grundpaketet ingår också Telenors streamingtjänst, vilket kan användas för den som vill se programutbudet på sin smartphone, platta eller smart-TV.

Underhållsplan

Uppdaterad 2016-12-31

Föreningen arbetar aktivt med underhållsplanen. Underhållsplanen hjälper oss att veta vad och när olika sorters underhålls ska göras. Detta innebär att vi alltid vet vilka planerade kostnader som ligger framför oss. Varje år sätter vi av pengar till vår underhållsfond på ett långsiktigt sätt, så att vi de allra flesta år kan undvika kostnadshöjningar pga kommande underhåll. Detta gör att ditt boende blir tryggt hos oss, vilket bevisas av att vi de senaste 10 åren i stort sett endast haft avgiftshöjningar som motsvarar konsumentindex (för att kunna följa med i konjunktursvängningarna).

Uterum

Uppdaterad 2022-01-07

Den som vill bygga uterum till sin uteplats har några förhållningsregler att ta hänsyn till. Materialval, fönster och dörrar är upp till var och en, men uterummets yttermått och färgsättning ska, i möjligaste mån, hålla sig till vissa mått för att området ska se enhetligt ut.
Var noga med att kontrollera med kommunen ifall bygglov eller bygganmälan krävs och glöm inte heller att inhämta godkännande från styrelsen innan du sätter igång ditt bygge.

I typritningen kan du se vilka yttermått du bör använda för att få rätt proportioner, t.ex. på taklutningen. Vi använder oss av gul och vitt färgsättning och färgen tillhandahålls, utan kostnad,  av föreningen.

Vindarna

Uppdaterad 2020-02-17

4-rumslägenheterna är försedda med inredd kallvind, avsett för förvaring av saker som klarar den luftfuktighet som blir i ett ventilerat kallutrymme. Ovanför vindsluckan sitter en öppnings/stängningsbar skiva av plywood. Denna är tänkt att kunna fällas ner när man är uppe på vinden, för att förhindra fallskador och för att man på ett säkert sätt ska kunna röra sig på vinden. Denna skiva måsta vara uppfälld när vindsluckan är stängd för att undvika att fukt stängs in mellan plywoodskivan och vindsluckan, vilket leder till fukt/mögelskador. 

  

Årsredovisning

Uppdaterad 2023-05-17

Här är de 5 senaste godkända årsredovisningarna:


Föreningen brukar ha sitt årsmöte i april månad och då fastslås föregående års årsredovisning.

Överlåtelse av lägenhet

Uppdaterad 2018-03-20

Vid en överlåtelse av bostadsrätten görs en kreditupplysning av köparen innan medlemskap beviljas. I det fall det finns betalningsanmärkningar kommer säkerhet i form av borgensförbindelse att krävas. Den som inte har deklarerad inkomst i Sverige kan också behöva komplettera med bevis på långsiktig betalningsförmåga genom att bifoga anställningsbevis eller Den köpare som vet med sig att man har betalningsanmärkningar kan snabba upp processen genom att förbereda och bifoga borgensförbindelse och eventuellt bevis på långsiktig betalningsförmåga (t.ex. anställningskontrakt). Läs mer om medlemskap under rubriken “Medlemskap i bostadsrättsförening Bogesholm”.

Vid överlåtelsen övertar köparen säljarens ansvar för befintliga ändringar som är gjorda i bostadsrätten.  Man kan därför bli skyldig att på egen bekostnad återställa brister, däremot stannar skadeståndsansvaret kvar hos säljaren för eventuella följdskador. Det är därför bra om säljare och köpare har pratat igenom och öppet deklarerat vilka kända förändringar som finns i bostadsrätten. På sätt slipper alla inblandade parter ovälkomna överraskningar längre fram.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift (och pantsättningsavgift i det fall det är aktuellt) från köparen.

Föreningen accepterar inte juridiska personer som köpare.

I det fall man som förälder vill köpa en lägenhet till sitt/sina barn accepteras det ifall barnen äger en rimligt stor andel av lägenheten. Utöver detta gäller de stadgeenliga kraven om ekonomi för köparen.

Innehållsförteckning

Index