Boendepärmen

Välkommen Brf Bogesholms boendepärm. Här hittar du regler och information som gäller vår förening.

I varje lägenhet ska det finnas en boendepärm (i pappersformat).
Den fysiska boendepärmen i pappersformat uppdateras inte längre, men kan fortfarande ha giltig information och ska därför sparas till vidare.
Den här onlineversionen av boendepärmen uppdateras vid behov och gäller före pappersversionen.

Nedladdningsbara dokument hittar du i vårt [dokumentarkiv]

Vi fyller på allt eftersom vi blir uppmärksammade på behovet.
Saknar du något , så hör av dig till styrelsen.

Andrahandsuthyrning av Garage, p-platser och förråd

Uppdaterad 2018-08-24

All andrahandsuthyrning av förråd och garage sköts av de boende själva. Det finns ingen officiell kö.
Föreningen har tagit fram ett förslag på kontakt som du gärna får använda dig av:

[Hyresavtal andrahandskontrakt – Wordmall]
[Hyresavtal andrahandskontrakt – pdf-mall]

Se också rubriken “Garage, p-platser och förråd” för allmän info om garage, p-platser och förråd.

Anticimex

Uppdaterad 2019-04-24

Brf Bogesholm har avtal med Anticimex gällande skadedjursbekäpmning.

Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet är det din skyldighet att åtgärda detta genom att kontakta Anticimex för konsultation/åtgärd. I det fall skadedjuren har orsakat skada och det hade kunnat undvikas genom att den boende i tid begärt hjälp från Anticimex, kan den boende blir ersättningsskyldig mot föreningen.

Att anlita Anticimex är kostnadsfritt för den boende.

Avgift till föreningen

Uppdaterad 2019-09-06

Som bostadsrättshavare betalar du varje månad en avgift, årsavgift,  till föreningen. Ibland kallas den felaktigt för “hyra” eller “månadshyra”, men det är en term som används för hyreslägenheter och inte bostadsrätter.
I slutet av varje verksamhetsår (oftast under november månad) beslutar styrelsen om kommande års årsavgifter. Denna årsavgift fördelas sedan på månad, så att varje bostadsrättshavare betalar en 1/12 varje månad. Årsavgiften går till att betala de kostnader som styrelsen budgeterat inför kommande år och omfattar t.ex. driftkostnader i form av reparationer och underhåll men också planerade investeringar, teknisk och och ekonomisk förvaltning.

Utöver årsavgiften beslutar också styrelsen storleken på kostnaden för obligatoriska avgifter så som Internet (Bredband/TV/telefoni), värmeavgift, förråd samt månadskostnaden för garage/p-plats.

På inbetalningsavin, som delas ut tre i taget varje kvartal, står det därför ett antal rader med ovanstående delkostnader specificerat. Den som vill göra en jämförelse av vad en bostadsrätt hos Brf Bogesholm kostar per  månad jämfört med vad motsvarande bostadsrätt kostar i andra bostadsrättsföreningar måste alltså ta hänsyn till ovanstående kostnadsposter för båda alternativen.

Sammanfattningsvis består den totala månadskostnaden av:
Årsavgift
Värmeavgift
Kall- och varmvatten
Internet
IP-TV baspaket
IP-telefoni
Förråd
Garage/P-plats

BadrumsrenoveringToalettrenovering

Uppdaterad 2019-06-11

Innan renovering av ert badrum/toalett på börjas skall denna blankett skickas till styrelsen och vara skriftligt godkänns innan några ingrepp påbörjas i fastigheten. Tänk på att ha en separat offert/faktura för golvbrunnen för att få ersättning för denna.

Blankett för badrums/toalettrenovering: [Badrumsrenovering-ansoknings-blankett-v2]

Det är många saker du måste tänka på när du står inför en badrumsrenovering. En del lägenheter har betong i väggar, golv och tak, andra har trä. Detta innebär olika förutsättningar som måste tas hänsyn till.

Golvbjälklaget i 4-rumslägenheterna består på andra våningen av träreglar med avtstånd cc 600 mm. Detta är dubbla avståndet mot vad som krävs för att lägga klinker. Ska klinker läggas måste alltså regelavståndet minskas, alternativ måste golvet byggas på med annat material för att göra ytan tillräckligt stabil.

Väggarna är också de reglade med avstånd cc 600 mm, vilket inte heller det är tillåtet för kakel och måste kompletteras med ytterligare reglar. Gips är inte heller tillåtet vid renovering utan ska bytas ut mot våtrumsgodkända skivor.

Golvbrunnar, monterade innan 1990 är inte längre godkända utan ska bytas ut. Detta görs på föreningens bekostnad, men för att få kostnaden godkänd ska offerten i förväg godkännas av föreningens styrelse.

Golvbrunnen, toalettavloppet och avloppet till handfatet är något som en del boende vill flytta på i samband med renovering.  Detta kan i vissa fall godkännas. Bland annat styrs detta av branschöverenskomna regelverk för att få en godkänd installation. Kostnaden för att flytta en fast installation tas alltid av den boende.

Vatten- och värmerör ska installeras så att de inte bryter tätskiktet på golvet.

Försäkringsvillkoren ställer långtgående krav på att den boende, vid en skada, kan visa att renovering har utförts enligt gällande regelverk. Utöver intyg som visar att endast behöriga installatörer använts vid renoveringen rekommenderas den boende också att kontinuerligt fotodokumentera renoveringen så att det enkelt kan visas hur golv och väggar är reglade, golvbrunn är förankrad, avloppsrör är monterade samt hur de olika golv- och väggskikten är uppförda.

Observera att det vid misstanke om fuktskada, eller vid konstaterad vattenskada, alltid ska anmälas till Riksbyggen. Riksbyggen skickar, på föreningens uppdrag, ut en fukttekniker som fuktmäter och dokumenterar skadans omfattning. Därefter påbörjas, utrivning av befintligt ytskikt och eventuellt underliggande material tills dess att endast oskadat material finns kvar. Uppregling av väggar till cc 300 mm ingår, men inte uppregling av golvreglar. Föreningen ansvar för utrivning, uttorkning samt återbyggnad fram till tätskiktet. Därefter tar den boendes ansvar vid. En utredning av ansvaret för skadan görs också. Med detta menas att den boende ansvarar för att vårda badrummet väl och att omgående anmäla misstanke om skada.

Vi rekommenderar starkt att du som boende använder sig av hantverkarformuläret 2014 som avtalsmall när avtal tecknas med hantverkare. Då har du så långt det r möjligt försäkrat dig om att hantverkaren tar det ansvar som branschen anser vara rimligt och du har fått de garantier som är skäliga. Dessutom ökar chansen att renoveringen utförs inom den överenskomna tiden med den kvalitet som ni har kommit överens om.

En renovering av badrummet innebär oundvikligen stora ingrepp i fastighetens stomme och därmed föreningens egendom samt innebär också stora ekonomiska kostnader. Därför ska en badrumsrenovering alltid föregås av ett godkännande från föreningens styrelse innan renoveringen påbörjas.

Under tiden du renoverar ditt badrum finns det möjlighet att låna nyckel till föreningslokalens toalett. Där finns duschmöjlighet.

Balkongerna

Uppdaterad 2019-04-29

Balkongerna på andra våningen, som 2.orna och 3:orna har, har ett trallgolv som är delat i 3 delar. Det är byggt på detta sättet för att det ska vara möjligt att lyfta golvet lite i taget, utan att det blir för tungt, så att man kan rengöra plåttaket undertill från löv och annat smuts.

Bilfritt område

Uppdaterad 2018-11-01

Brf Bogesholm är ett bilfritt område innanför grinden. Parkering ska ovillkorligen ske på de härför avsedda parkeringsplatserna. Parkeringstillsyn sköts av Q-park.
Vid in- och utflyttning tillåts att man kör sitt flyttlass på gångvägarna om det sker i gångfart. Vi är rädda om våra barn och alla andra som vistas i området.

Våra gångvägar inom området är utformade i samråd med Räddningstjänst Syd och tjänar som utryckningsvägar. Det innebär att de aldrig får blockeras så att utryckningsfordon hindras att komma fram.

Bostadsrättsförsäkring

Uppdaterad 2018-03-13

Brf Bogesholm har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring hos Folksam. Hemförsäkring måste du dock teckna individuellt hos valfritt bolag. Försäkringsbevis finns att ladda ner i dokumentarkivet.

Brandvarnare

Uppdaterad 2015-11-16

Brf Bogesholm har försett varje lägenhet med 1 st brandvarnare per våning. Dessa är föreningens egendom och får således inte tas med vid flytt. Brandvarnarna har artikelnummer KD-101LC och kan bland annat köpas på Kjell&Co. Brandvarnarna kan via radiosignaler kopplas ihop med varandra, vilket innebär att om en av dem löser ut så löser den andra också ut.
Brf Bogesholm rekommenderar alla att komplettera sin lägenhet med ytterligare brandvarnare i samtliga sovrum. Dessutom kan man öka möjligheten att snabbt ingripa vid brand genom att skaffa brandfilt (t.ex. IKEA) samt brandsläckare (t.ex. Jula, Bauhaus mm).

En gång om året, 1 december har vi “brandvarnardagen”. I samband med denna dagen ska du få batterier till din brandvarnare. Även om batterierna håller längre så rekommenderar vi att du ändå byter de gamla (de gamla kan du använda i fjärrkontroller eller annat, så slösar vi/du inte på fullt funktionsdugliga batterier). Genom att byta batterierna får du också en möjlighet att se över funktionen hos brandvarnarna.

Här finns [Brandvarnare Manual – Svensk]

Budget

Uppdaterad 2017-01-17

Till vår hjälp i budgetarbetet har vi vår Underhållsplan, som uppdateras årligen. I underhållsplanen samlar vi allt underhållsbehov och får på så sätt en bra överblick över kommande underhållsbehov. I Underhållsplanen ser vi underhållsbehovet om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, 10 år, 15 år, 20 år 30 år, 40 år och 50 år.
Underhållsplanen gör att vi tidigt får kännedom om det årliga avsättningsbehovet, även för kostnader som ligger långt fram i tiden. På så vis får föreningen en jämnare och mer rättvis boendekostnad över tiden. Vi har därför en lång tradition av att kunna utföra underhållsarbete utan att det påverkar månadsavgiften för föreningens medlemmar.
Vår erfarenhet visar också att en ordentlig underhållsplan minskar antalet reparationer och därför ger lägre underhållskostnader över tiden.

Byggbeskrivning mellanväggar i garage

Uppdaterad 2016-07-25

Vill ni bygga mellanväggar i garaget? Titta då på byggbeskrivningen och uppför väggarna efter denna.

(Klicka på länken nedan för att öppna beskrivningen)

Garage_Mellanväggar_byggbeskrivning

Cykelförråd

Uppdaterad 2016-12-31

På området finns 3 st låsbara cykelförråd som rymmer 20 cyklar var. Nyckel fås mot deposition av vår nyckelansvarige. Här finns dessvärre inte plats för annat än cyklar i förråden.

Föreningslokal/festlokal

Uppdaterad 2019-08-07

Vi har en gemensamhetslokal/festlokal som tillåter 50 gäster, men är mer lämpad för upp till ca 25-30 sittande gäster. Här finns bord, stolar, ljudanläggning, Wifi och porslin samt ett kök med spis, ugn, kyl, frys och diskmaskin. Toaletten är  handikappanpassad och här finns även duschmöjlighet.
Föreningslokalen saknar övernattningsmöjlighet. Hyrs bara ut till boende inom föreningen.

Ska du renovera ditt badrum så finns det möjlighet att låna nyckel till duschutrymmet.

Garage, p-platser och förråd

Uppdaterad 2017-11-15

Garage och p-platser
Till varje lägenhet finns det ett garage/p-plats samt förråd knutet. 2-rumslägenheterna har en dedikerad p-plats och 3- och 4-rumslägenheterna har ett dedikerat garage.
Garage och P-plats är obligatoriska hyresobjekt. Kommer du inte själv att utnyttja garage- eller p-platsen så kan du hyra ut den i andrahand till någon annan boende. Det är flera som vill ha garage eller p-plats för extrabilar.
Det är viktigt att komma ihåg för dig som flyttar in och flyttar ut att fjärrkontrollen till garaget samt 2 st nödöppningsnycklar följer med köpet. Dessa behövs för att du ska kunna öppna och stänga garageporten, även vid strömavbrott, eller andra fel på porten.

Den som vill får bygga nya mellanväggar mellan garagen. Utförandet är beslutat och ska följas. Ritning på hur väggen ska byggas kan laddas ner [här].

Utöver de förhyrda garagen och p-platserna finns det ett antal allmänna parkeringsplatser. Du betalar för din parkering, antingen per timme eller via månadskort. Hanteringen av detta sköts av Q-park.

Parkering är inte tillåten utanför markerade p-platser. All parkering utanför markerade p-platser innebär att du blockerar vägen för garage eller utryckningsvägar.

Förråd
Varje lägenhet har också ett externt förråd knutet till sig. Förråden till 2- och 3-rumslägenheterna är placerade runt om på området i olika låsbara utrymmen. Några är kallförråd och några är varmförråd. Är du i färd med att köpa en lägenhet så kan säljaren/mäklaren svara på vad som gäller för just den aktuella lägenheten.

4-rumslägenheterna har sina förråd placerade på vinden ovanför respektive lägenhet och är kallförråd.

Förråden är obligatoriska hyresobjekt. Kommer du inte själv att utnyttja förrådet, och bor i en 2- eller 3-rumslägenhet så kan du hyra ut förrådet i andrahand. Det är flera boende som vill ha extra förrådsutrymme. (Det är endast 2- och 3- rumslägenheterna som kan hyra ut i andrahand då,  vindsförråden för 4-rumslägenheterna endast nås via vindsluckan i respektive lägenhet.

All andrahandsuthyrning av förråd och garage sköts av de boende själva. Det finns ingen officiell kö.
Föreningen har tagit fram ett förslag på kontakt som du gärna får använda dig av:

[Hyresavtal andrahandskontrakt – Wordmall]
[Hyresavtal andrahandskontrakt – pdf-mall]

Observera att nyckeln till förråden är personligt utkvitterade av den boende. Vid utflyttning ska nyckeln lämnas tillbaka till föreningen. Du får då kvitto på återlämnandet. Den som flyttar in kvitterar sedan personligen ut nyckeln från föreningen.

GDPR

Uppdaterad 2020-06-15

Föreningen följer dataskyddsförordningen GDPR .
Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Registrering och behandling av personuppgifter är nödvändig för att föreningen ska kunna ha en fungerande verksamhet. Hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa om på sidan [Integritet].

Grillning på området

Uppdaterad 2016-12-31

Grillning är tillåten på fram- och baksidan av tomterna samt utanför föreningslokalen. Föreningen äger två grillar som vid behov får nyttjas av de boende.

Hemförsäkring

Uppdaterad 2017-09-13

När man bor i en bostadsrätt behöver man ha (minst) två försäkringar: hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring (bostadsrättstillägg)
– Hemförsäkringen skaffar du själv hos valfritt försäkringsbolag.
– Bostadsrättstillägget har föreningen tecknat kollektivt hos Folksam, så det behöver inte var och en skaffa själva.

Internet

Uppdaterad 2018-11-01

Föreningen har internetanslutning via fiber in i respektive lägenhet, med hastigheten 250/100MBit. Leverantör är Telenor. Avgiften ingår som en obligatorisk del i månadsavgiften.

Föreningens hemsida hittar du på www.bogesholm.se

Förening har också en facbooksida www.facebook.com/groups/bogesholm/ Här informerar vi löpande om vad som händer och här är det fritt fram för alla boende att diskutera boendefrågor.

Observera:
I varje lägenhet kommer fibern in från taket, i hörnet i ett av sovrummen eller i vardagsrummet i en plastkanal. På ovanvåningen i 2- och 3-rumslägenheterna fortsätter även en fiber ner till lägenheten under. Fibern är mycket känslig för åverkan. En internetfiber består av en oerhört tunn glaskärna (i vissa fall plast) som är tunn som ett hårstrå. Utanpå finns ett tjockare lager skyddsplast. Böjer man eller drar för mycket i fiberkabeln så går den obevekligen sönder. Ska du renovera i din lägenhet måste du iaktta mycket stor försiktighet om du är nära fibern.
Låt plastkanalen sitta kvar som skydd för fibern och tapetsera fram till kanalen och fortsätt sedan tapetsera på andra sidan.
Ska du byta golv och fibern går igenom nuvarande golv måste du se till att inte fibern sträcks eller böjs när du tar bort befintliga golvplankor eller golvmatta. Den kommer i så fall att gå sönder. Utan undantag.
Enligt ansvarslistan är du som bostadsrättshavare ansvarig för utanpåliggande fiber. Det är mycket kostsamt att reparera fiber.

Kameraövervakning

Uppdaterad 2020-05-27

Våra gemensamma parkeringsplatser, förråd, inklusive cykelförråden är utrustade med kameraövervakning med inspelning.

Kostnadsersättning

Uppdaterad 2017-01-16

Har du gjort ett utlägg i föreningens namn, eller kanske utfört något som berättigar till annan typ av ersättning? Då ska du använda nedanstående formulär för att begära ersättning. Glöm inte att din begäran oftast behöver attesteras av någon i styrelsen för att utbetalning ska kunna ske.
[underlag_for_ovrig_uppdragsredovisning_mall] – används om någon utfört någon uppgift utöver styrelsemötena för föreningen och ska ha ersättning för detta. Blanketten fylls i av den berörde och ska attesteras innan den skickas in.

[redovisning_utlagg_handkassa] – Redovisning av utlägg (kvittokopia ska medskickas)

Undertecknat underlag ska skickas till

Fakturaadress:

RBF Bogesholm
Fack 97818652
R 879
106 37 Stockholm

Lägenhetsnumrering

Uppdaterad 2017-11-03

Varje lägenhet har fått ett nummer i det nationella lägenhetsregistret. Detta nummer ska du bl.a. använda när du folkbokför dig hos Skatteverket. Mer om syftet med lägenhetsregistret, vilka uppgifter det innehåller och hur lägenhetsnumreringen sker finns att läsa på http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/
Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se, Privat > Folkbokföring

Till skillnad från ett stort hyreshus där flera lägenheter kan ha samma adress, så har vi endast en lägenhet per adress. Därför har varje lägenhet nummer “1001” som sitt officiella lägenhetsnummer.
Utöver detta nummer har Brf Bogesholm en egen nummerserie som bland annat används av Riksbyggen för att kunna identifiera en särskild lägenhet. Detta nummer kallar vi för “objektnummer”.

Föreningens fastighet heter “Bågen 1 & 2”, där

Högalidsvägen 51-63 tillhör Bågen 1, och
Högalidsvägen 65-79 tillhör Bågen 2.

Lägenhetsnummer och objektsnummer finns sammanställda i en nedladdningsbar [Lista].

Markiser/parabolantenner/ luftkonditionering mm

Uppdaterad 2019-04-24

Husfasaden tillhör föreningen, inte den boende. Det är inte tillåtet att borra, skruva eller spika fast någonting i husfasaden.

Tegelfasaden är inte en bärande konstruktion och tål inte en vridande belastning från t.ex. markiser. I värsta fall kan man orsaka att tegelfasaden rasar.

Medlem i bostadsrättsförening Bogesholm

Uppdaterad 2019-04-07

Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? Här finns en skrift från Riksbyggen där du får svar på de här och andra liknande frågor som rör dig som medlem i bostadsrättsföreningen.
[Information för dig som är medlem i Brf Bogesholm]

Medlem kan den bli som har en ordnad ekonomi, dvs inte har betalningsanmärkningar. Prövning görs i varje enskilt fall i enlighet med stadgar och lagar.

Medlemsansökan ska ske på de av Riksbyggen framtagna mallarna (finns på Riksbyggens kundweb) och skickas till:

Riksbyggen EKC
Box 540
721 09 Västerås

Observera att det kan ta upp till 30 dagar innan du får svar på din medlemsansökan, även om det oftast går mycket snabbare.

Nycklar och elektroniska taggar

Uppdaterad 2019-04-29

Föreningen har ett gemensamt låssystem som går till alla gemensamma utrymmen. Detta är t.ex. soprum, förråd och gemensamhetslokal.
Till dessa utrymmen behöver du kvittera ut nyckel eller elektronisk tagg, beroende på vilket utrymme det gäller. Dessa nycklar ska återlämnas enligt överenskommelse, dock senaste när du flyttar ifrån området.


Låscylindern och nycklarna i entrédörren tillhör bostadsrättshavaren. Låskistan tillhör föreningen, men om bostadsrättshavaren väljer att byta ut standardlåskistan mot en annan modell övergår ansvaret för låskistan till bostadsrättshavaren.

 Till garaget följer det två nycklar och en fjärrkontroll. Dessa ska överlåtas till köparen den dag du säljer. Har du köpt till ytterligare fjärrkontroller bestämmer du själv tillsammans med köparen överlåtelsevillkoren för dessa extra fjärrkontroller.
Fjärrkontrollen används för att öppna/stänga garageporten. Som nödlösning kan nycklarna användas för att frikoppla porten och öppna den manuellt. Förvara därför inte fjärr och nyckel tillsammans.
Föreningen har en huvudfjärrkontroll som går till samtliga portar.

Redskapsutlåning

Uppdaterad 2019-06-04

Föreningen har en del redskap till utlåning.
Du kan låna
– Högtryckstvätt med terrasstvätt
– Arbetslampa
– Elektrisk gräsklippare
– Elektrisk häcksax
– Elektrisk kantklippare
– Förlängningskabel för el
– Stege med justerbara ben. Denna stege är tänkt till trapphusen då du kan ställa stegen i trappan och arbeta i trapphuset på ett säkert sätt.
– Aluminiumstegar för utomhusbruk.
– Skottkärror
– Snöskyffel

Bokning av redskapen gör du under menyn bokning.

Renovering och underhåll av bostadsrätten

Uppdaterad 2017-09-12

I stadgarna § 26 regleras bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar:
“Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt tillse att dessa installationer utförs fackmannamässigt”.

När du anlitar hantverkare är det viktigt att du tecknar ett ordentligt avtal, som täcker väsentliga aspekter så som kvalitet, tid, kostnad och ansvar.

Brf Bogesholm rekommenderar att du alltid använder dig av nedanstående avtal, kallat “Hantverkarformuläret 2014”. Det är framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas riksförbund och Sveriges byggindustrier tillsammans.

[Hantverkarformuläret 2014]
[Hantverkarformuläret 2014 Ändrings- och tilläggsarbeten]
[Hantverkarformuläret 2014 Ifyllnadshjälp]

Vem ansvarar för underhållet?

Se också rubriken Badrumsrenovering

Sophantering

Uppdaterad 2015-12-02

I miljörummen ska avfallet källsorteras. Papperspåsar för komposterbart (matavfall) finns att hämta i miljörummet.

Vi har fraktionerna:

Brännbart
Glas ofärgat
Glas färgat
Plastförpackningar
Pappersförpackningar
Tidningar
Metall
Batterier
Ljuskällor
Komposterbart

På måndagar töms:
Glas färgat
Plastförpackningar
Tidningar

På tisdagar töms:
Glas ofärgat
Pappersförpackningar

Stadgar

Uppdaterad 2018-05-22

Våra stadgar ändrades senast 2018-05-22 genom att antas på två oberoende medlemsstämmor för att slutligen registreras hos Bolagsverket.

Du hittar senaste versionen av våra stadgar [2018-05-22 Stadgar]

Telefoni

Uppdaterad 2016-12-31

varje lägenhet har tillgång till IP-telefoni via internetanslutning. Via den adapter som följer med utrustningen som du får av Telenor kan du använda vanliga “gammeldags” telefoner avsedda för vanliga telejack. Leverantör är Telenor. Avgiften ingår som en obligatorisk del i månadsavgiften.

Tomter

Uppdaterad 2016-12-31

De tomter som tillhör respektive lägenhet är enligt upplåtelseavtalen så kallad tomträtt, men föreningen har sedan många åt behandlat dem som om de vore friköpta, dvs ansvarsfördelningen mellan den boende och föreningen är den samma som om tomten vore friköpt.

TV

daterad 2018-11-01

TV-kanalerna distribueras via den internetanslutning via fiber som respektive lägenhet har och är så kallad IP-TV. Leverantör är Telenor.  Utöver det obligatoriska basutbudet (kallas T – 1 bas på Telenors hemsida) som alla har kan man köpa till extrapaket enligt Telenors ordinarie prislista. Avgiften för grundpaketet ingår som en obligatorisk del i månadsavgiften.
I grundpaketet ingår också Telenors streamingtjänst, vilket kan användas för den som vill se programutbudet på sin smartphone, platta eller smart-TV.

Underhållsplan

Uppdaterad 2016-12-31

Föreningen arbetar aktivt med underhållsplanen. Underhållsplanen hjälper oss att veta vad och när olika sorters underhålls ska göras. Detta innebär att vi alltid vet vilka planerade kostnader som ligger framför oss. Varje år sätter vi av pengar till vår underhållsfond på ett långsiktigt sätt, så att vi de allra flesta år kan undvika kostnadshöjningar pga kommande underhåll. Detta gör att ditt boende blir tryggt hos oss, vilket bevisas av att vi de senaste 10 åren i stort sett endast haft avgiftshöjningar som motsvarar konsumentindex (för att kunna följa med i konjunktursvängningarna).

Uterum

Uppdaterad 2018-09-05

Den som vill bygga uterum till sin uteplats har några förhållningsregler att ta hänsyn till. Materialval, fönster och dörrar är upp till var och en, men uterummets yttermått och färgsättning ska, i möjligaste mån, hålla sig till vissa mått för att området ska se enhetligt ut.
Var noga med att kontrollera med kommunen ifall bygglov eller bygganmälan krävs och glöm inte heller att inhämta godkännande från styrelsen innan du sätter igång ditt bygge. Här finns en typritning, Uterum typritning som du kan ladda ner för att se vilka yttermått du bör använda för att få rätt proportioner, t.ex. på taklutningen. Vi använder oss av gul och vitt färgsättning och färgen tillhandahålls, utan kostnad,  av föreningen.

Vindarna

Uppdaterad 2020-02-17

4-rumslägenheterna är försedda med inredd kallvind, avsett för förvaring av saker som klarar den luftfuktighet som blir i ett ventilerat kallutrymme. Ovanför vindsluckan sitter en öppnings/stängningsbar skiva av plywood. Denna är tänkt att kunna fällas ner när man är uppe på vinden, för att förhindra fallskador och för att man på ett säkert sätt ska kunna röra sig på vinden. Denna skiva måsta vara uppfälld när vindsluckan är stängd för att undvika att fukt stängs in mellan plywoodskivan och vindsluckan, vilket leder till fukt/mögelskador. 

  

Årsredovisning

Uppdaterad 2019-04-10

Här är senast godkända årsredovisning:
[Årsbokslut 2018-12-31]
[Årsbokslut-2017-12-31]
[Årsbokslut 2016-12-31]
[Årsbokslut 2015-12-31]
[Årsbokslut 2014-12-31]

Föreningen brukar ha sitt årsmöte i april månad och då fastslås föregående års årsredovisning.

Överlåtelse av lägenhet

Uppdaterad 2018-03-20

Vid en överlåtelse av bostadsrätten görs en kreditupplysning av köparen innan medlemskap beviljas. I det fall det finns betalningsanmärkningar kommer säkerhet i form av borgensförbindelse att krävas. Den som inte har deklarerad inkomst i Sverige kan också behöva komplettera med bevis på långsiktig betalningsförmåga genom att bifoga anställningsbevis eller Den köpare som vet med sig att man har betalningsanmärkningar kan snabba upp processen genom att förbereda och bifoga borgensförbindelse och eventuellt bevis på långsiktig betalningsförmåga (t.ex. anställningskontrakt). Läs mer om medlemskap under rubriken “Medlemskap i bostadsrättsförening Bogesholm”.

Vid överlåtelsen övertar köparen säljarens ansvar för befintliga ändringar som är gjorda i bostadsrätten.  Man kan därför bli skyldig att på egen bekostnad återställa brister, däremot stannar skadeståndsansvaret kvar hos säljaren för eventuella följdskador. Det är därför bra om säljare och köpare har pratat igenom och öppet deklarerat vilka kända förändringar som finns i bostadsrätten. På sätt slipper alla inblandade parter ovälkomna överraskningar längre fram.

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift (och pantsättningsavgift i det fall det är aktuellt) från köparen.

Föreningen accepterar inte juridiska personer som köpare.

I det fall man som förälder vill köpa en lägenhet till sitt/sina barn accepteras det ifall barnen äger en rimligt stor andel av lägenheten. Utöver detta gäller de stadgeenliga kraven om ekonomi för köparen.