Omfördelning av förråden

När föreningsstämman i somras beslutade om tilläggsisolering samt byggande av vindsförråd beslutades också att samtliga extraförråd som hyrs av boende i 4-rumslägenheter ska sägas upp och fördelas bland intresserade i 3-rumslägenheter (Boende i 2-rumslägenheter har redan var sitt förråd ute i skyddsrummet). Just nu pågår förberedelser för att hantera detta administrativt (kontroll av befintliga hyreskontrakt, uppsägning av kontrakt, kontroll av kölistor mm). Vi tittar också på möjligheterna att utöka antalet förråd. När uppsägningen kommer till berörda gäller 3 månaders uppsägningstid. Mer information kommer i slutet av oktober månad då vi förhoppningsvis har lyckats få en klar bild över hur förråden kommer att omfördelas i detalj.