Åtgärder mot råttor på området

Vi kommer att genomföra en del “aktiviteter” nu under hösten för att få bort råttorna från området.

Vi tror att råttorna har levt gott utomhus under sommaren, men att de planerar att flytta in under tak nu när kylan kommer.


Åtgärder som redan är vidtagna
– Vi har redan placerat ut ett antal fällor på området.
– Vi vad er allesammans, tidigare i somras, att se över era trädgårdar, så att det finns så lite ätbart som möjligt för råttorna, dvs planteringsjord, gödsel, kattmat, fågelmat, kompost m.m, samt kolla vindar och förråd efter rått- och musavföring. Fortsätt med detta, dvs se över vad ni förvarar i trädgårdarna och håll dem så städade som möjligt och kolla på vindarna och förråden med jämna mellanrum. Om du av någon anledning inte själv har möjlighet att inspektera din vind, så ta hjälp av någon granne eller vän.
– Vi har satt plåtskydd runt om garagelängorna för att försvåra för råttorna/mössen att ta sig in i garagen.

Vi har kunnat bekräfta att det finns råttor i nästan samtliga hus på området. Antingen genom att boende har fångat dem i fällor, eller att vi kunnat se spåren i form av avföring, grävda gångar i mark eller isolering.


Håll utkik efter följande:
– gångar i lösisoleringen på vindarna
– Råttavföring (större än musavföring) på vinden
– Hål in under uteplatser, ca 5 cm i diameter
– Hål in under husgrunden, ca 5 cm i diameter
– Råttavföring ovanför köksskåpen.
– Hål i väggen bakom vaskkåpet i köket

Ser du något av ovanstående spår i din lägenhet/tomt, så har du råttor och då har vi fällor som du lämpligen placerar ut där råttorna finns.

Plan inför hösten

Under hösten kommer vi att göra följande:
– Vi kommer att sätta ut en container (26oktober – 6 november), för att underlätta för alla att städa undan i sina förråd och vindar (likt det vi brukar göra i januari). På så sätt hoppas vi att fler faktiskt tar en titt på sina vindar och att fler upptäcker ifall det finns råttor där.
– Vi kommer att spola avloppen i samtliga lägenheter och filma avloppsrören för att hitta sprickor som råttorna kan ta sig in/ut igenom (Spolning kommer att ske mellan 9 oktober – 13 oktober).
– Vi kommer att göra tillsyn av trädgårdarna, för att säkerställa att det inte finns någon trädgård där råttorna ges allt för stora möjligheter att leva och fortplanta sig. Detta kommer att protokollföras och där tillsyningspersonen anser att det behöver göras åtgärdas något kommer den boende att få besked om detta.
– Vi har köpt in ett antal slagfällor för råttor. Vill du ha en så hör av dig (skriv här i kommentarerna), så kommer det automagiskt att dimpa ner en i din brevlåda). Detta gäller både du som redan har sett spår av dem, och dig som fortfarande har det tvivelaktiga nöjet kvar att upptäcka att de flyttat in hos dig också. Råttfällorna betar du lämpligen med Snickers eller jordnötssmör.
– Ytterligare åtgärder kommer, när vi är överens med Anticimex om hur vi ska gå tillväga.

Vi måste alla hjälpa till
Vi behöver alla vara delaktiga i arbetet med att få bort råttorna. Genom att försvåra för råttorna att ta sig in i byggnaderna, ha ihjäl de som redan finns inomhus och utomhus under uteplatser och uterum samt att minska tillgången till sånt som råttor äter och genom att minska ställen där de kan gömma sig, så hoppas vi kunna få ner antalet råttor till nivåer där vi slipper att se både råttor och spår efter dem.